Dao Động Oscillator 3225 SMD (12)

List product List gallery

Bộ Dao Động 8Mhz 3525 4Pin Oscillator

8Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm
TXC Corporation

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 8Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 12Mhz 3525 4Pin Oscillator

12Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm
TXC Corporation

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 12Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 13.56Mhz 3525 4Pin Oscillator

13.56Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm
TXC Corporation

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 13.56Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 16Mhz 3525 4Pin Oscillator

16Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm
TXC Corporation

10,900 đ/Cái

Hàng còn: 194 Cái

Bộ Dao Động 16Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 25Mhz 3525 4Pin Oscillator

25Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm
TXC Corporation

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 25Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 27Mhz 3525 4Pin Oscillator

27Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm
TXC Corporation

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 27Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 30Mhz 3525 4Pin Oscillator

30Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm
TXC Corporation

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 30Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 32Mhz 3525 4Pin Oscillator

32Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm
TXC Corporation

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 32Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 40Mhz 3525 4Pin Oscillator

40Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm
TXC Corporation

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 40Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 48Mhz 3525 4Pin Oscillator

48Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm
TXC Corporation

10,900 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Bộ Dao Động 48Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 50Mhz 3525 4Pin Oscillator

50Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm
TXC Corporation

10,900 đ/Cái

Hết hàng

Bộ Dao Động 50Mhz 3525 4Pin Oscillator

Bộ Dao Động 54Mhz 3525 4Pin Oscillator

54Mhz ±10ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5 mm
TXC Corporation

10,900 đ/Cái

Hết hàng

 Bộ Dao Động 54Mhz 3525 4Pin Oscillator
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký