Cuộn Cảm SMD 0805 (58)

List product List gallery

Cuộn Cảm 82uH 0805

82uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 82uH 0805

Cuộn Cảm 68uH 0805

68uH SMD 0805,10%
Abracon

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 68uH 0805

Cuộn Cảm 56uH 0805

56uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 56uH 0805

Cuộn Cảm 47uH 0805

47uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 47uH 0805

Cuộn Cảm 39uH 0805

39uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 39uH 0805

Cuộn Cảm 33uH 0805

33uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 33uH 0805

Cuộn Cảm 27uH 0805

27uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 769 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 27uH 0805

Cuộn Cảm 22uH 0805

22uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 22uH 0805

Cuộn Cảm 15uH 0805

15uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 15uH 0805

Cuộn Cảm 12uH 0805

12uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 12uH 0805

Cuộn Cảm 8.2uH 0805

8.2uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2uH 0805

Cuộn Cảm 6.8uH 0805

6.8uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8uH 0805

Cuộn Cảm 4.7uH 0805

4.7uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7uH 0805

Cuộn Cảm 3.9uH 0805

3.9uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.9uH 0805

Cuộn Cảm 3.3uH 0805

3.3uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3uH 0805

Cuộn Cảm 2.7uH 0805

2.7uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7uH 0805

Cuộn Cảm 2.2uH 0805

2.2uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2uH 0805

Cuộn Cảm 1.8uH 0805

1.8uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8uH 0805

Cuộn Cảm 1.5uH 0805

1.5uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5uH 0805

Cuộn Cảm 1.2uH 0805

1.2uH SMD 0805,10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2uH 0805

Cuộn Cảm 820nH 0805

820nH SMD 0805, 10%
On Semiconductor

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 820nH 0805

Cuộn Cảm 560nH 0805

560nH SMD 0805, 10%
On Semiconductor

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 560nH 0805

Cuộn Cảm 540nH 0805

540nH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 540nH 0805

Cuộn Cảm 390nH 0805

390nH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 390nH 0805

Cuộn Cảm 330nH 0805

330nH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 330nH 0805

Cuộn Cảm 270nH 0805

270nH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 270nH 0805

Cuộn Cảm 180nH 0805

180nH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180nH 0805

Cuộn Cảm 220nH 0805

220nH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 220nH 0805

Cuộn Cảm 150nH 0805

150nH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 150nH 0805

Cuộn Cảm 120nH 0805

120nH SMD 0805, 10%
FTDI

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 120nH 0805

Cuộn Cảm 100pH 080

100pH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 100pH 080

Cuộn Cảm 220pH 0805

220pH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 220pH 0805

Cuộn Cảm 120uH 0805

120uH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 675 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 120uH 0805

Cuộn Cảm 10nH 0805

10nH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 655 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 10nH 0805

Cuộn Cảm 100nH 0805

100nH SMD 0805 , 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

Cuộn Cảm 100nH 0805

Cuộn Cảm 15nH 0805

15nH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 702 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 15nH 0805

Cuộn Cảm 68nH 0805

68nH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 622 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm  68nH 0805

Cuộn Cảm 22nH 0805

22nH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 436 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 22nH 0805

Cuộn Cảm 33nH 0805

33nH SMD 0805, 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 704 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 33nH 0805

Cuộn Cảm 18nH 0805

18nH SMD 0805 , 10%
OEM

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 694 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 18nH 0805
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký