Cuộn Cảm RH74 7x7mm (15)

List product List gallery

Cuộn Cảm 470uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

470uH(471), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 457 Cái

Cuộn Cảm 470uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 330uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

330uH(331), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 436 Cái

Cuộn Cảm 330uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 220uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

220uH(221), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 933 Cái

Cuộn Cảm 220uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 150uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

150uH(151), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 100uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

100uH(101), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 82 Cái

Cuộn Cảm 100uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 68uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

68uH(680), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

Cuộn Cảm 68uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 47uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

47uH(470), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 451 Cái

Cuộn Cảm 47uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 33uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

33uH(470), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 402 Cái

Cuộn Cảm 33uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 22uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

22uH(220), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 498 Cái

Cuộn Cảm 22uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 15uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

15uH(150), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 10uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

10uH(100), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Cuộn Cảm 10uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 6.8uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

6.8uH(6R8), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 4.7uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

4.7uH(4R7), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 428 Cái

Cuộn Cảm 4.7uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 3.3uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

3.3uH(3R3), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

Cuộn Cảm 2.2uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5

2.2uH(2R2), 1A
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Cuộn Cảm 2.2uH CDRH74R SMD 7.3x7.3x4.5
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký