Cuộn Cảm Dòng Cao (12)

List product List gallery

Cuộn Cảm 330UH Dây 0.5MM

Din: 7.6mm, Dout: 13mm, dày 4.75mm, 5A
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330UH Dây 0.5MM

Cuộn Cảm 220UH Dây 0.5MM

Din: 7.6mm, Dout: 13mm, dày 4.75mm, 5A
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 220UH Dây 0.5MM

Cuộn Cảm 150UH Dây 0.6MM

Din: 7.6mm, Dout: 13mm, dày 4.75mm, 5A
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150UH Dây 0.6MM

Cuộn Cảm 100UH Dây 0.6MM

Din: 7.6mm, Dout: 13mm, dày 4.75mm, 5A
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 100UH Dây 0.6MM

Cuộn Cảm 80UH Dây 0.7MM

Din: 7.6mm, Dout: 13mm, dày 4.75mm, 5A
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 80UH Dây 0.7MM

Cuộn Cảm 68UH Dây 0.6MM

Din: 7.6mm, Dout: 13mm, dày 4.75mm, 5A
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68UH Dây 0.6MM

Cuộn Cảm 47UH Dây 0.7MM

Din: 7.6mm, Dout: 13mm, dày 4.75mm, 5A
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 47UH Dây 0.7MM

Cuộn Cảm 33UH Dây 0.7MM

Din: 7.6mm, Dout: 13mm, dày 4.75mm, 5A
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33UH Dây 0.7MM

Cuộn Cảm 27UH Dây 0.7MM

Din: 7.6mm, Dout: 13mm, dày 4.75mm, 5A
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27UH Dây 0.7MM

Cuộn Cảm 22UH Dây 0.8MM

Din: 7.6mm, Dout: 13mm, dày 4.75mm, 5A
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22UH Dây 0.8MM

Cuộn Cảm 15UH Dây 1.0MM

Din: 7.6mm, Dout: 13mm, dày 4.75mm, 5A
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH Dây 1.0MM

Cuộn Cảm 10UH Dây 1.0MM

Din: 7.6mm, Dout: 13mm, dày T 4.75mm
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10UH Dây 1.0MM
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký