Cuộn Cảm CD43 SMD (14)

List product List gallery

Cuộn Cảm 680uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

680uH (681), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 680uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

Cuộn Cảm 220uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

220uH (221), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 220uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

Cuộn Cảm 100uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

100uH (101), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 100uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

Cuộn Cảm 68uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

68uH (680), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

Cuộn Cảm 47uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

47uH (470), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 47uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

Cuộn Cảm 33uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

33uH (330), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

Cuộn Cảm 22uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

22uH (220), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

Cuộn Cảm 15uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

15uH (150), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

Cuộn Cảm 10uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

10uH (100), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 2655 Cái

Cuộn Cảm 10uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

Cuộn Cảm 6.8uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

6.8uH (6R8), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

Cuộn Cảm 4.7uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

4.7uH (4R7), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

Cuộn Cảm 3.3uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

3.3uH (3R3), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 2000 Cái

Cuộn Cảm 3.3uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

Cuộn Cảm 2.2uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

2.2uH (2R2), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

Cuộn Cảm 1uH CD43 SMD 4.5x4x3.2

1uH (1R0), 1.15A ±20%
OEM

1,200 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1uH CD43 SMD 4.5x4x3.2
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký