Cuộn Cảm 0812 Xuyên Lỗ (2)

List product List gallery

Cuộn Cảm 3.3uH 0810 Xuyên Lỗ

3.3uH 3.35A, size D=8mm x H=10mm

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 94 Cái

Cuộn Cảm 3.3uH 0810 Xuyên Lỗ

Cuộn Cảm 2.2uH 0810 Xuyên Lỗ

2.2uH 3.58A, size D=8mm x H=10mm

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

Cuộn Cảm 2.2uH 0810 Xuyên Lỗ
Chat