Cuộn Cảm 0630 SMD (18)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1UH 0630 SMD

1uH (1R0), 12A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 1.2UH 0630 SMD

1.2uH (1R2), 9A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 1.5UH 0630 SMD

1.5uH (1R5), 9A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 1.8UH 0630 SMD

1.8uH (1R8), 7.5A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 2.2UH 0630 SMD

2.2uH (2R2), 7A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 2.5UH 0630 SMD

2.4uH (2R5), 7A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.5UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 3.3UH 0630 SMD

3.3uH (3R3), 6.5A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 4.7UH 0630 SMD

4.7uH (4R7), 5A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 5.6UH 0630 SMD

5.6uH (5R6), 5A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 6.8UH 0630 SMD

6.8uH (6R8), 4.5A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 8.2UH 0630 SMD

8.2uH (8R2), 4A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 10UH 0630 SMD

10uH (100), 4A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 12UH 0630 SMD

12uH (120), 3A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 12UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 15UH 0630 SMD

15uH (150), 3A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 18UH 0630 SMD

18uH (180), 2.5A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 22UH 0630 SMD

22uH (220), 1.5A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 27UH 0630 SMD

27uH (270), 1.5A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27UH 0630 SMD

Cuộn Cảm 33UH 0630 SMD

33uH (330), 1A, size: 6.6x6.9x3.0 mm
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33UH 0630 SMD
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký