Cuộn Cảm 0530 SMD (13)

List product List gallery

Cuộn Cảm 10UH 0530 SMD

10uH (10R), 2.8A, size: 5.2x5.4x3.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10UH 0530 SMD

Cuộn Cảm 8.2UH 0530 SMD

8.2uH (8R2), 3.3A, size: 5.2x5.4x3.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH 0530 SMD

Cuộn Cảm 6.8UH 0530 SMD

6.8uH (6R8), 4A, size: 5.2x5.4x3.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 0530 SMD

Cuộn Cảm 5.6UH 0530 SMD

5.6uH (5R6), 4A, size: 5.2x5.4x3.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6UH 0530 SMD

Cuộn Cảm 4.7UH 0530 SMD

4.7uH (4R7), 4A, size: 5.2x5.4x3.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7UH 0530 SMD

Cuộn Cảm 3.3UH 0530 SMD

3.3uH (3R3), 5A, size: 5.2x5.4x3.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3UH 0530 SMD

Cuộn Cảm 2.2UH 0530 SMD

2.2uH (2R2), 5.5A, size: 5.2x5.4x3.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2UH 0530 SMD

Cuộn Cảm 1.5UH 0530 SMD

1.5uH (1R5), 6A, size: 5.2x5.4x3.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 0530 SMD

Cuộn Cảm 1.2UH 0530 SMD

1.2uH (1R2), 6.5A, size: 5.2x5.4x3.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2UH 0530 SMD

Cuộn Cảm 1UH 0530 SMD

1uH (1R), 7A, size: 5.2x5.4x3.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1UH 0530 SMD

Cuộn Cảm 0.75UH 0530 SMD

0.75uH (R75), 8A, size: 5.2x5.4x3.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.75UH 0530 SMD

Cuộn Cảm 0.68UH 0530 SMD

0.68uH (R68), 8.5A, size: 5.2x5.4x3.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.68UH 0530 SMD

Cuộn Cảm 0.47UH 0530 SMD

0.47uH (R47), 12A, size: 5.2x5.4x3.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.47UH 0530 SMD
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký