Cuộn Cảm 0510 1W (40)

List product List gallery

Cuộn Cảm 1000UH 1W 0510

1000uH 10%, IDC= 100mA, Size: 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1000UH 1W 0510

Cuộn Cảm 680UH 1W 0510

680uH 10%, IDC= 120mA, Size 05x100MM, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 680UH 1W 0510

Cuộn Cảm 560UH 1W 0510

560uH 10%, IDC= 130mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560UH 1W 0510

Cuộn Cảm 330UH 1W 0510

330uH 10%, IDC= 160mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330UH 1W 0510

Cuộn Cảm 220UH 1W 0510

220uH 10%, IDC= 180mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 220UH 1W 0510

Cuộn Cảm 150UH 1W 0510

150uH 10%, IDC= 225mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150UH 1W 0510

Cuộn Cảm 120UH 1W 0510

120uH 10%, IDC= 250mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120UH 1W 0510

Cuộn Cảm 180UH 1W 0510

180uH 10%, IDC= 200mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180UH 1W 0510

Cuộn Cảm 82UH 1W 0510

82uH 10%, IDC= 330mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 82UH 1W 0510

Cuộn Cảm 68UH 1W 0510

68uH 10%, IDC= 340mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68UH 1W 0510

Cuộn Cảm 56UH 1W 0510

56uH 10%, IDC= 350mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56UH 1W 0510

Cuộn Cảm 47UH 1W 0510

47uH 10%, IDC= 370mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 47UH 1W 0510

Cuộn Cảm 39UH 1W 0510

39uH 10%, IDC= 380mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39UH 1W 0510

Cuộn Cảm 33UH 1W 0510

33uH 10%, IDC= 400mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33UH 1W 0510

Cuộn Cảm 27UH 1W 0510

27uH 10%, IDC= 430mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27UH 1W 0510

Cuộn Cảm 22UH 1W 0510

22uH 10%, IDC= 450mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22UH 1W 0510

Cuộn Cảm 18UH 1W 0510

18uH 10%, IDC= 550mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18UH 1W 0510

Cuộn Cảm 15UH 1W 0510

15uH 10%, IDC= 600mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15UH 1W 0510

Cuộn Cảm 10UH 1W 0510

10uH 10%, IDC= 750mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10UH 1W 0510

Cuộn Cảm 8.2UH 1W 0510

8.2uH 10%, IDC= 780mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 8.2UH 1W 0510

Cuộn Cảm 6.8UH 1W 0510

6.8uH 10%, IDC= 800mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 1W  0510

Cuộn Cảm 5.6UH 1W 0510

5.6uH 10%, IDC= 850mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6UH 1W 0510

Cuộn Cảm 4.7UH 1W 0510

4.7uH 10%, IDC= 900mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7UH 1W 0510

Cuộn Cảm 3.9UH 1W 0510

3.9uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.9UH 1W 0510

Cuộn Cảm 3.3UH 1W 0510

3.3uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3UH 1W 0510

Cuộn Cảm 2.7UH 1W 0510

2.7uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7UH 1W 0510

Cuộn Cảm 2.2UH 1W 0510

2.2uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2UH 1W 0510

Cuộn Cảm 1.8UH 1W 0510

1.8uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8UH 1W 0510

Cuộn Cảm 1.5UH 1W 0510

1.5uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 1W 0510

Cuộn Cảm 1.2UH 1W 0510

1.2uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2UH 1W 0510

Cuộn Cảm 1UH 1W 0510

1uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1UH 1W 0510

Cuộn Cảm 0.68UH 1W 0510

0.68uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.68UH 1W  0510

Cuộn Cảm 0.56UH 1W 0510

0.56uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.56UH 1W 0510

Cuộn Cảm 0.47UH 1W 0510

0.47uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.47UH 1W 0510

Cuộn Cảm 0.39UH 1W 0510

0.39uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.39UH 1W 0510

Cuộn Cảm 0.33UH 1W 0510

0.33uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.33UH 1W 0510

Cuộn Cảm 0.27UH 1W 0510

0.27uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.27UH 1W 0510

Cuộn Cảm 0.22UH 1W 0510

0.22uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.22UH 1W 0510

Cuộn Cảm 470UH 1W 0510

470uH 10%, IDC= 140mA, Size 05x10mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hàng còn: 210 Cái

Cuộn Cảm 470UH 1W 0510

Cuộn Cảm 100UH 1W 0510

100uH 10%, IDC= 280mA, Size 05x11.5mm, 1W
OEM

1,100 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

Cuộn Cảm 100UH 1W 0510
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký