Cuộn Cảm 0420 SMD (12)

List product List gallery

Cuộn Cảm 10UH 0420 SMD

10uH (10R), 1.6A, size: 4.2x4.4x2.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10UH 0420 SMD

Cuộn Cảm 6.8UH 0420 SMD

6.8uH (6R8), 2A, size: 4.2x4.4x2.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8UH 0420 SMD

Cuộn Cảm 4.7UH 0420 SMD

4.7uH (4R7), 2.2A, size: 4.2x4.4x2.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7UH 0420 SMD

Cuộn Cảm 3.3UH 0420 SMD

3.3uH (3R3), 2.5A, size: 4.2x4.4x2.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3UH 0420 SMD

Cuộn Cảm 2.2UH 0420 SMD

2.2uH (2R2), 3A, size: 4.2x4.4x2.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2UH 0420 SMD

Cuộn Cảm 1.5UH 0420 SMD

1.5uH (1R5), 4A, size: 4.2x4.4x2.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5UH 0420 SMD

Cuộn Cảm 1UH 0420 SMD

1uH (1R), 4.5A, size: 4.2x4.4x2.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1UH 0420 SMD

Cuộn Cảm 0.68UH 0420 SMD

0.68uH (R68), 5.2A, size: 4.2x4.4x2.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.68UH 0420 SMD

Cuộn Cảm 0.56UH 0420 SMD

0.56uH (R56), 6A, size: 4.2x4.4x2.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.56UH 0420 SMD

Cuộn Cảm 0.47UH 0420 SMD

0.47uH (47R), 7A, size: 4.2x4.4x2.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.47UH 0420 SMD

Cuộn Cảm 0.22UH 0420 SMD

0.22uH (R22), 9.5A, size: 4.2x4.4x2.0mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.22UH 0420 SMD

Cuộn Cảm 0.1UH 0420 SMD

0.1uH (R10), 13A, size: 4.2x4.4x2.0 mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.1UH 0420 SMD
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký