Cổng DIN (12)

List product List gallery

DS-5 Jack DIN Cái 5 Chân Hàn PCB

2A 100VAC, 6 chân hàn PCB
OEM

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 493 Cái

DS-5 Jack DIN Cái 5 Chân Hàn PCB

PS2-8P Cổng PS2 8 Chân

Cổng PS2 8 chân hàn PCB, loại cái (Female)
OEM

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

PS2-8P Cổng PS2 8 Chân

Jack DIN Đầu Cái 5 Chân

Đầu DIN 5 chân cái dùng để hàn dây
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Jack DIN Đầu Cái 5 Chân

Jack DIN Đầu Đực 5 Chân

Đầu DIN 5 chân đực dùng để hàn dây
OEM

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 58 Cái

Jack DIN Đầu Đực 5 Chân

Jack DIN Đầu Cái 6 Chân

Đầu DIN 6 chân cái dùng để hàn dây
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Jack DIN Đầu Cái 6 Chân

Jack DIN Đầu Đực 6 Chân

Đầu DIN 6 chân đực dùng để hàn dây
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

Jack DIN Đầu Đực 6 Chân

Jack DIN Đầu Cái 8 Chân

Đầu DIN 8 chân cái dùng để hàn dây
OEM

16,000 đ/Cái

Hết hàng

Jack DIN Đầu Cái 8 Chân

Jack DIN Đầu Đực 8 Chân

Đầu DIN 8 chân đực dùng để hàn dây
OEM

16,000 đ/Cái

Hết hàng

Jack DIN Đầu Đực 8 Chân

PS2-4P Cổng PS2 4 Chân

Cổng PS2 4 chân, loại cái (Female)
OEM

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 993 Cái

PS2-4P Cổng PS2 4 Chân

PS2-6P Cổng PS2 6 Chân

Cổng PS2 6 chân, loại cái (Female)
OEM

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 701 Cái

PS2-6P Cổng PS2 6 Chân

Bộ Jack DIN Đực-Cái 5 Chân

Cổng DIN Đực-Cái 5 chân hàn dây
OEM

24,000 đ/Bộ(M-FM)

Hàng còn: 54 Bộ(M-FM)

Bộ Jack DIN Đực-Cái 5 Chân

Bộ Jack DIN Đực-Cái 4 Chân

Cổng DIN Đực-Cái 4 chân hàn dây
OEM

19,000 đ/Bộ(M-FM)

Hết hàng

Bộ Jack DIN Đực-Cái 4 Chân
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký