Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
E2E-X2MF1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M8 2MM DC3W-NO
0 đ/Cái
E2E-X7D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M18 7MM SHIELD
232,000 đ/Cái
E2E-X14MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M18 14MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X8MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M12 8MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X4MD1 Cảm Biến Tiệm Cận
SENS PROX M8 4MM DC2W-NO
232,000 đ/Cái
E2E-X3D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENSOR PROXIMITY M12 NPN 12-24V
232,000 đ/Cái
E2E-X2D1-N Cảm Biến Tiệm Cận
SENSOR PROXIMITY M8 NPN 12-24V
232,000 đ/Cái
E3Z-G81 Cảm Biến Quang
1 AXIS PNP PREWIRED
540,000 đ/Cái

COG LCD Modules (3)

List product List gallery

12864-COG-V2 LCD

1.7inch, 128x64 điểm ảnh, 3.3/5VDC, 4-wire SPI

139,000 đ/Cái

Hết hàng

12864-COG-V2 LCD

12864-COG-V1 LCD

128x64 điểm ảnh, 3.3VDC, no backlight, 5~100mW

89,000 đ/Cái

Hết hàng

12864-COG-V1 LCD

ERC12864FSF-4

COG LCD, 1.8 inch, FSTN with White backlight, Everlight

250,000 đ/Cái

Còn: 5 Cái

ERC12864FSF-4
Thegioiic live support