Cốc Hút Điện Từ (4)

List product List gallery

Cốc Hút Điện Từ 10Kg P30/22 12V

Lực hút: 10kg, điện áp cấp: 12V 0.42A, 5W, size: 30x22mm

109,000 đ/Cái

Hết hàng

Cốc Hút Điện Từ 10Kg P30/22 12V

Cốc Hút Điện Từ 5Kg P25/20 12V

Lực hút: 5kg, điện áp cấp: 12V 0.33A, 4W, size: 25x20mm

89,000 đ/Cái

Hết hàng

Cốc Hút Điện Từ 5Kg P25/20 12V

Cốc Hút Điện Từ 2.5Kg P20/15 12V

Lực hút: 2.5kg, điện áp cấp: 12V 0.25A, 3W, size: 20x15mm

69,000 đ/Cái

Hết hàng

Cốc Hút Điện Từ 2.5Kg P20/15 12V

Cốc Hút Điện Từ 1Kg P13/30 12V

Lực hút: 1kg, điện áp cấp: 12V 0.17A, 2W, size: 13x30mm

59,000 đ/Cái

Hết hàng

Cốc Hút Điện Từ 1Kg P13/30 12V
Chat