Phone

(28)3896.8699-0972924961

Circuit Breakers (9)

List product List gallery

WP-01 Công Tắc Quá Tải 20A

250V 20A, loại nút nhấn

7,000 đ/Cái

Hết hàng

WP-01 Công Tắc Quá Tải 20A

WP-01 Công Tắc Quá Tải 16A

250V 16A, loại nút nhấn

7,000 đ/Cái

Hết hàng

WP-01 Công Tắc Quá Tải 16A

WP-01 Công Tắc Quá Tải 14A

250V 14A, loại nút nhấn

7,000 đ/Cái

Hết hàng

WP-01 Công Tắc Quá Tải 14A

WP-01 Công Tắc Quá Tải 12A

250V 12A, loại nút nhấn

7,000 đ/Cái

Hết hàng

WP-01 Công Tắc Quá Tải 12A

WP-01 Công Tắc Quá Tải 10A

250V 10A, loại nút nhấn

7,000 đ/Cái

Hết hàng

WP-01 Công Tắc Quá Tải 10A

WP-01 Công Tắc Quá Tải 6A

250V 6A, loại nút nhấn

7,000 đ/Cái

Hết hàng

WP-01 Công Tắc Quá Tải 6A

WP-01 Công Tắc Quá Tải 5A

250V 5A, loại nút nhấn

7,000 đ/Cái

Hết hàng

WP-01 Công Tắc Quá Tải 5A

WP-01 Công Tắc Quá Tải 4A

250V 4A, loại nút nhấn

7,000 đ/Cái

Hết hàng

WP-01 Công Tắc Quá Tải 4A

WP-01 Công Tắc Quá Tải 3A

250V 3A, loại nút nhấn

7,000 đ/Cái

Hết hàng

WP-01 Công Tắc Quá Tải 3A
Thegioiic live support