Cầu Nối Đất (21)

List product List gallery
X3 X5 X7

X5 Cầu Nối Đất 10 Cực 2.5x25mm

Kích thước 223x25mm, dày 2.1mm, vít M8
OEM

40,000 đ/Cái

Hết hàng

X5 Cầu Nối Đất 10 Cực 2.5x25mm

X5 Cầu Nối Đất 7 Cực 2.5x25mm

Kích thước 170x25mm, dày 2.1mm, vít M8
OEM

28,000 đ/Cái

Hết hàng

X5 Cầu Nối Đất 7 Cực 2.5x25mm

X5 Cầu Nối Đất 5 Cực 25x25mm

Kích thước 138x25mm, dày 2.1mm, vít M8
OEM

20,000 đ/Cái

Hết hàng

X5 Cầu Nối Đất 5 Cực 25x25mm

X5 Cầu Nối Đất 10 Cực 2x20mm

Kích thước 184x20mm, dày 1.9mm, vít M8 và M6
OEM

18,000 đ/Cái

Hết hàng

X5 Cầu Nối Đất 10 Cực 2x20mm

X5 Cầu Nối Đất 7 Cực 2x20mm

Kích thước 141x20mm, dày 1.9mm, vít M8 và M6
OEM

15,000 đ/Cái

Hết hàng

X5 Cầu Nối Đất 7 Cực 2x20mm

X5 Cầu Nối Đất 5 Cực 2x20mm

Kích thước 123x20x, dày 1.9mm, vít M8 và M6
OEM

12,000 đ/Cái

Hết hàng

X5 Cầu Nối Đất 5 Cực 2x20mm

X5 Cầu Nối Đất 10 Cực 2x15mm

Kích thước 165x15mm, dày 1.5mm, vít M8 và M5
OEM

13,000 đ/Cái

Hết hàng

X5 Cầu Nối Đất 10 Cực 2x15mm

X5 Cầu Nối Đất 7 Cực 2x15mm

Kích thước 130x15mm, dày 1.5mm, vít M8 và M5
OEM

10,000 đ/Cái

Hết hàng

X5 Cầu Nối Đất 7 Cực 2x15mm

X5 Cầu Nối Đất 5 Cực 2x15mm

Kích thước 107x15mm, dày 1.5mm, vít M8 và M5
OEM

7,000 đ/Cái

Hết hàng

X5 Cầu Nối Đất 5 Cực 2x15mm

X5 Cầu Nối Đất 3 Cực 2x15mm

Kích thước: 87x14mm, dày 1.5mm, vít M6
OEM

5,000 đ/Cái

Hết hàng

X5 Cầu Nối Đất 3 Cực 2x15mm

X7-0609C Cầu Nối Đất 12 Cực 450V 60A

Cỡ dây: 11~20AWG, ốc: M4
OEM

29,900 đ/Cái

Hết hàng

X7-0609C Cầu Nối Đất 12 Cực 450V 60A

X7-0609C Cầu Nối Đất 10 Cực 450V 60A

Cỡ dây: 11~20AWG, ốc: M4
OEM

25,900 đ/Cái

Hết hàng

X7-0609C Cầu Nối Đất 10 Cực 450V 60A

X7-0609C Cầu Nối Đất 8 Cực 450V 60A

Cỡ dây: 11~20AWG, ốc: M4
OEM

22,900 đ/Cái

Hết hàng

X7-0609C Cầu Nối Đất 8 Cực 450V 60A

X7-0609C Cầu Nối Đất 7 Cực 450V 60A

Cỡ dây: 11~20AWG, ốc: M4
OEM

19,900 đ/Cái

Hết hàng

X7-0609C Cầu Nối Đất 7 Cực 450V 60A

X7-0609C Cầu Nối Đất 6 Cực 450V 60A

Cỡ dây: 11~20AWG, ốc: M4
OEM

16,900 đ/Cái

Hết hàng

X7-0609C Cầu Nối Đất 6 Cực 450V 60A

X7-0609C Cầu Nối Đất 5 Cực 450V 60A

Cỡ dây: 11~20AWG, ốc: M4
OEM

13,900 đ/Cái

Hết hàng

X7-0609C Cầu Nối Đất 5 Cực 450V 60A

X7-0609A Cầu Nối Đất 12 Cực 450V 60A

Cỡ dây: 11~20AWG, ốc: M4
OEM

29,900 đ/Cái

Hết hàng

X7-0609A Cầu Nối Đất 12 Cực 450V 60A

X7-0609A Cầu Nối Đất 10 Cực 450V 60A

Cỡ dây: 11~20AWG, ốc: M4
OEM

25,900 đ/Cái

Hết hàng

X7-0609A Cầu Nối Đất 10 Cực 450V 60A

X7-0609A Cầu Nối Đất 8 Cực 450V 60A

Cỡ dây: 11~20AWG, ốc: M4
OEM

22,900 đ/Cái

Hết hàng

X7-0609A Cầu Nối Đất 8 Cực 450V 60A

X7-0609A Cầu Nối Đất 6 Cực 450V 60A

Cỡ dây: 11~20AWG, ốc: M4
OEM

18,900 đ/Cái

Hết hàng

X7-0609A Cầu Nối Đất 6 Cực 450V 60A

X7-0609A Cầu Nối Đất 4 Cực 450V 60A

Cỡ dây: 11~20AWG, ốc: M4
OEM

11,900 đ/Cái

Hết hàng

X7-0609A Cầu Nối Đất 4 Cực 450V 60A
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký