Cầu Chì Tự Phục Hồi PTC(Resettable Fuses) (28)

List product List gallery

TRF250-120 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi 60V 120mA RADIAL

1,800 đ/Cái

Hết hàng

TRF250-120 Cầu Chì Tự Phục Hồi

RUEF185 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 1.85A 30V RADIAL

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 990 Cái

RUEF185 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF110/24X-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 1.1A 24V 1812

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 268 Cái

MF-MSMF110/24X-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF150/24X-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 1.5A 24V 1812

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 504 Cái

MF-MSMF150/24X-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-NSMF035-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 0.35A 6V 1206

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 464 Cái

MF-NSMF035-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-NSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 2.00A 6V 1206

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 476 Cái

MF-NSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

0805L100WR Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 1A 6V 0805

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 175 Cái

0805L100WR Cầu Chì Tự Phục Hồi

0805L050WR Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 6V 500MA 0805

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 305 Cái

0805L050WR Cầu Chì Tự Phục Hồi

RUEF300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 3A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 3A RADIAL

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

RUEF300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 3A

MINISMDC020F-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 30V 200MA 1812

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 1132 Cái

MINISMDC020F-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

GR250-500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 500mA

Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 500mA

7,000 đ/Cái

Hết hàng

GR250-500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 500mA

GR250-400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 400mA

Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 400mA

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 458 Cái

GR250-400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 400mA

GR250-330 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 330mA

Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 330mA

6,000 đ/Cái

Hết hàng

GR250-330 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 330mA

GR250-300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 300mA

Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 300mA

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 394 Cái

GR250-300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 300mA

GR265-750 Cầu Chì Tự Phục Hồi 265V 750mA

Cầu Chì Tự Phục Hồi 265V 750mA

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

GR265-750 Cầu Chì Tự Phục Hồi 265V 750mA

RUEF500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 5A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 5A

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 498 Cái

RUEF500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 5A

RUEF400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 4A

Cầu chì tự phục hồi 30V 4A

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 333 Cái

RUEF400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 4A

RUEF250 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 2.5A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 2.5A

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

RUEF250 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 2.5A

RXEF050 Cầu Chì Tự Phục Hồi 72V 500mA

Cầu Chì Tự Phục Hồi 72V 500mA

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1516 Cái

RXEF050 Cầu Chì Tự Phục Hồi 72V 500mA

RUEF110 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 1.1A

Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 1.1A

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 1970 Cái

RUEF110 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 1.1A

RUEF090 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 0.9A

Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 0.9A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 3955 Cái

RUEF090 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 0.9A

UF300-30V3A Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi PTC 30V, 3A

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1970 Cái

UF300-30V3A Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF020-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 0.20A 30V 1812

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 280 Cái

MF-MSMF020-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 2.00A 8V 1812

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 463 Cái

MF-MSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF250/16 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 2.5A/16V SMD-1812

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 303 Cái

MF-MSMF250/16 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF075/24-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi .75A 24V 1812

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 110 Cái

MF-MSMF075/24-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF110/16-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 1.10A 16V 1812

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 241 Cái

MF-MSMF110/16-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF050-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 0.50A 15V 1812

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 530 Cái

MF-MSMF050-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi
Chat