Phone

(28)3896.8699-0972924961

Cầu Chì Tự Phục Hồi PTC(Resettable Fuses) (28)

List product List gallery

TRF250-120 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi 60V 120mA RADIAL

1,800 đ/Cái

Hết hàng

TRF250-120 Cầu Chì Tự Phục Hồi

RUEF185 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 1.85A 30V RADIAL

1,800 đ/Cái

Hết hàng

RUEF185 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF110/24X-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 1.1A 24V 1812

2,500 đ/Cái

Hết hàng

MF-MSMF110/24X-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF150/24X-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 1.5A 24V 1812

2,500 đ/Cái

Hết hàng

MF-MSMF150/24X-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-NSMF035-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 0.35A 6V 1206

1,800 đ/Cái

Hết hàng

MF-NSMF035-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-NSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 2.00A 6V 1206

1,800 đ/Cái

Hết hàng

MF-NSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

0805L100WR Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 1A 6V 0805

3,500 đ/Cái

Còn: 201 Cái

0805L100WR Cầu Chì Tự Phục Hồi

0805L050WR Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 6V 500MA 0805

3,500 đ/Cái

Còn: 426 Cái

0805L050WR Cầu Chì Tự Phục Hồi

RUEF300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 3A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 3A RADIAL

1,800 đ/Cái

Hết hàng

RUEF300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 3A

MINISMDC020F-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 30V 200MA 1812

3,500 đ/Cái

Còn: 1592 Cái

MINISMDC020F-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

GR250-500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 500mA

Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 500mA

7,000 đ/Cái

Hết hàng

GR250-500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 500mA

GR250-400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 400mA

Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 400mA

6,000 đ/Cái

Còn: 480 Cái

GR250-400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 400mA

GR250-330 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 330mA

Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 330mA

6,000 đ/Cái

Hết hàng

GR250-330 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 330mA

GR250-300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 300mA

Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 300mA

6,000 đ/Cái

Còn: 485 Cái

GR250-300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 300mA

GR265-750 Cầu Chì Tự Phục Hồi 265V 750mA

Cầu Chì Tự Phục Hồi 265V 750mA

7,000 đ/Cái

Còn: 520 Cái

GR265-750 Cầu Chì Tự Phục Hồi 265V 750mA

RUEF500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 5A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 5A

2,400 đ/Cái

Hết hàng

RUEF500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 5A

RUEF400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 4A

Cầu chì tự phục hồi 30V 4A

2,500 đ/Cái

Còn: 435 Cái

RUEF400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 4A

RUEF250 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 2.5A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 2.5A

1,900 đ/Cái

Hết hàng

RUEF250 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 2.5A

RXEF050 Cầu Chì Tự Phục Hồi 72V 500mA

Cầu Chì Tự Phục Hồi 72V 500mA

1,500 đ/Cái

Còn: 986 Cái

RXEF050 Cầu Chì Tự Phục Hồi 72V 500mA

RUEF110 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 1.1A

Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 1.1A

1,800 đ/Cái

Còn: 995 Cái

RUEF110 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 1.1A

RUEF090 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 0.9A

Cầu chì tự khôi phục PTC 30V 0.9A

1,500 đ/Cái

Còn: 4000 Cái

RUEF090 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 0.9A

UF300-30V3A Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu Chì Tự Phục Hồi PTC 30V, 3A

2,000 đ/Cái

Còn: 2487 Cái

UF300-30V3A Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF020-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 0.20A 30V 1812

3,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

MF-MSMF020-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 2.00A 8V 1812

4,000 đ/Cái

Còn: 470 Cái

MF-MSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF250/16 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 2.5A/16V SMD-1812

4,500 đ/Cái

Còn: 139 Cái

MF-MSMF250/16 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF075/24-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi .75A 24V 1812

3,500 đ/Cái

Còn: 521 Cái

MF-MSMF075/24-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF110/16-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 1.10A 16V 1812

3,500 đ/Cái

Còn: 132 Cái

MF-MSMF110/16-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

MF-MSMF050-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi

Cầu chì tự phục hồi 0.50A 15V 1812

1,800 đ/Cái

Còn: 1331 Cái

MF-MSMF050-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi
Thegioiic live support