Cầu Chì Phục Hồi 1812 (35)

List product List gallery

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 6V 3A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 312 Cái

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 6V 3A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 13.2V 2.6A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 13.2V 2.6A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 2A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 2A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 8V 2A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 8V 2A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 9V 1.6A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 9V 1.6A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 1.5A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 85 Cái

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 1.5A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 1.5A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 1.5A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 1.25A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 1.25A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 6V 1.25A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 6V 1.25A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 1.1A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 1.1A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 33V 0.75A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 33V 0.75A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 30V 0.3A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 30V 0.3A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 30V 0.2A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 30V 0.2A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 60V 0.1A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 60V 0.1A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 60V 0.14A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 60V 0.14A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 12V 2.6A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 12V 2.6A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 2.6A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 2.6A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 30V 0.2A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 30V 0.2A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 0.5A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 0.5A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 13.2V 0.75A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 13.2V 0.75A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 0.75A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 0.75A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 8V 1.1A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 8V 1.1A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 6V 1.5A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 190 Cái

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 6V 1.5A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 6V 2.6A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hết hàng

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 6V 2.6A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 12V 1.5A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
OEM

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 195 Cái

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 12V 1.5A

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 1.1A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
TriQuint

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 92 Cái

Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 1.1A

MF-MSMF110/24X-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 1.1A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
Bourns

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 122 Cái

MF-MSMF110/24X-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 1.1A

MF-MSMF150/24X-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 1.5A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
Bourns

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 272 Cái

MF-MSMF150/24X-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 1.5A

MINISMDC020F-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 30V 200mA

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
TE Connectivity

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 1062 Cái

MINISMDC020F-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 30V 200mA

MF-MSMF020-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 0.20A 30V

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
Bourns

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 246 Cái

MF-MSMF020-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 0.20A 30V

MF-MSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 8V 2A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
Bourns

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 421 Cái

MF-MSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 8V 2A

MF-MSMF250/16 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 2.5A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
Bourns

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 148 Cái

MF-MSMF250/16 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 2.5A

MF-MSMF075/24-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 0.75A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
Bourns

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

MF-MSMF075/24-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 24V 0.75A

MF-MSMF110/16-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 1.1A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
Bourns

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 1360 Cái

MF-MSMF110/16-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 16V 1.1A

MF-MSMF050-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 15V 0.5A

Size: 4.55x3.24 mm, -40°C ~ 85°C
Bourns

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 85 Cái

MF-MSMF050-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1812 15V 0.5A
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký