Cầu Chì Phục Hồi 1206 (2)

List product List gallery

MF-NSMF035-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1206 6V 0.35A

Size: 3.2x1.6 mm, -40°C ~ 85°C

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 459 Cái

MF-NSMF035-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1206 6V 0.35A

MF-NSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1206 6V 2A

Size: 3.2x1.6 mm, -40°C ~ 85°C

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 451 Cái

MF-NSMF200-2 Cầu Chì Tự Phục Hồi 1206 6V 2A
Chat