Cầu Chì Phục Hồi 0805 (2)

List product List gallery

0805L100WR Cầu Chì Tự Phục Hồi 0805 6V 1A

Size: 2.2x1.5 mm, -40°C ~ 80°C

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 153 Cái

0805L100WR Cầu Chì Tự Phục Hồi 0805 6V 1A

0805L050WR Cầu Chì Tự Phục Hồi 0805 6V 500mA

Size: 2.2x1.5 mm, -40°C ~ 80°C

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 279 Cái

0805L050WR Cầu Chì Tự Phục Hồi 0805 6V 500mA
Chat