Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Cầu Chì Nhiệt (TCO) (22)

List product List gallery

RY152 Cầu Chì Nhiệt 152°C

250VAC 10A 152°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 492 Cái

RY152 Cầu Chì Nhiệt 152°C

RH115 Cầu Chì Nhiệt 115°C

115°C, 250V 10A

3,200 đ/Cái

Hàng còn: 481 Cái

RH115 Cầu Chì Nhiệt 115°C

RY280 Cầu Chì Nhiệt 280°C

250VAC 10A 280°C Axial Thermal Cutoff

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY280 Cầu Chì Nhiệt 280°C

RY250 Cầu Chì Nhiệt 250°C

250VAC 10A 250°C Axial Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 144 Cái

RY250 Cầu Chì Nhiệt 250°C

RY240 Cầu Chì Nhiệt 240°C

250VAC 10A 240°C Axial Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 413 Cái

RY240 Cầu Chì Nhiệt 240°C

TF-90C-5A Cầu Chì Nhiệt 90°C

250VAC 5A 90°C, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 881 Cái

TF-90C-5A Cầu Chì Nhiệt 90°C

A1-1A-F102 Cầu Chì Nhiệt 102°C

250VAC 1A 102°C Thermal Cutoff (TCO)

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 87 Cái

A1-1A-F102 Cầu Chì Nhiệt 102°C

Y20-115C-15A Cầu Chì Nhiệt 115°C

250VAC 15A 115°C Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Y20-115C-15A Cầu Chì Nhiệt 115°C

RY216 Cầu Chì Nhiệt 216°C

250VAC 10A 216°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY216 Cầu Chì Nhiệt 216°C

RY192 Cầu Chì Nhiệt 192°C

250VAC 10A 192°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 394 Cái

RY192 Cầu Chì Nhiệt 192°C

RY175 Cầu Chì Nhiệt 175°C

250VAC 10A 175°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY175 Cầu Chì Nhiệt 175°C

RY117 Cầu Chì Nhiệt 117°C

250VAC 10A 117°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

RY117 Cầu Chì Nhiệt 117°C

RY150 Cầu Chì Nhiệt 150°C

250VAC 10A 150°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY150 Cầu Chì Nhiệt 150°C

RY142 Cầu Chì Nhiệt 142°C

250VAC 10A 142°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 459 Cái

RY142 Cầu Chì Nhiệt 142°C

RY133 Cầu Chì Nhiệt 133°C

250VAC 10A 133°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 473 Cái

RY133 Cầu Chì Nhiệt 133°C

RY120 Cầu Chì Nhiệt 120°C

250VAC 10A 120°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 498 Cái

RY120 Cầu Chì Nhiệt 120°C

RY113 Cầu Chì Nhiệt 113°C

250VAC 10A 113°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

RY113 Cầu Chì Nhiệt 113°C

RY99 Cầu Chì Nhiệt 99°C

250VAC 10A 99°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 495 Cái

RY99 Cầu Chì Nhiệt 99°C

RY94 Cầu Chì Nhiệt 94°C

250VAC 10A 94°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY94 Cầu Chì Nhiệt 94°C

RY85 Cầu Chì Nhiệt 85°C

250VAC 10A 85°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 488 Cái

RY85 Cầu Chì Nhiệt 85°C

RY79 Cầu Chì Nhiệt 79°C

250VAC 10A 79°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY79 Cầu Chì Nhiệt 79°C

RY73 Cầu Chì Nhiệt 73°C

250VAC 10A 73°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY73 Cầu Chì Nhiệt 73°C
Live support