Cầu Chì Nhiệt (TCO) (22)

List product List gallery

RY152 Cầu Chì Nhiệt 152 Độ C

250VAC 10A 152°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

RY152 Cầu Chì Nhiệt 152 Độ C

RH115 Cầu Chì Nhiệt 115 Độ C

115°C, 250V 10A

3,200 đ/Cái

Hàng còn: 461 Cái

RH115 Cầu Chì Nhiệt 115 Độ C

RY280 Cầu Chì Nhiệt 280 Độ C

250VAC 10A 280°C Axial Thermal Cutoff

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY280 Cầu Chì Nhiệt 280 Độ C

RY250 Cầu Chì Nhiệt 250 Độ C

250VAC 10A 250°C Axial Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 129 Cái

RY250 Cầu Chì Nhiệt 250 Độ C

RY240 Cầu Chì Nhiệt 240 Độ C

250VAC 10A 240°C Axial Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 289 Cái

RY240 Cầu Chì Nhiệt 240 Độ C

TF-90C-5A Cầu Chì Nhiệt 90 Độ C

250VAC 5A 90°C, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 864 Cái

TF-90C-5A Cầu Chì Nhiệt 90 Độ C

A1-1A-F102 Cầu Chì Nhiệt 102 Độ C

250VAC 1A 102°C Thermal Cutoff (TCO)

3,000 đ/Cái

Hết hàng

A1-1A-F102 Cầu Chì Nhiệt 102 Độ C

Y20-115C-15A Cầu Chì Nhiệt 115 Độ C

250VAC 15A 115°C Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Y20-115C-15A Cầu Chì Nhiệt 115 Độ C

RY216 Cầu Chì Nhiệt 216 Độ C

250VAC 10A 216°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY216 Cầu Chì Nhiệt 216 Độ C

RY192 Cầu Chì Nhiệt 192 Độ C

250VAC 10A 192°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 369 Cái

RY192 Cầu Chì Nhiệt 192 Độ C

RY175 Cầu Chì Nhiệt 175 Độ C

250VAC 10A 175°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY175 Cầu Chì Nhiệt 175 Độ C

RY117 Cầu Chì Nhiệt 117 Độ C

250VAC 10A 117°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

RY117 Cầu Chì Nhiệt 117 Độ C

RY150 Cầu Chì Nhiệt 150 Độ C

250VAC 10A 150°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY150 Cầu Chì Nhiệt 150 Độ C

RY142 Cầu Chì Nhiệt 142 Độ C

250VAC 10A 142°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 439 Cái

RY142 Cầu Chì Nhiệt 142 Độ C

RY133 Cầu Chì Nhiệt 133 Độ C

250VAC 10A 133°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 465 Cái

RY133 Cầu Chì Nhiệt 133 Độ C

RY120 Cầu Chì Nhiệt 120 Độ C

250VAC 10A 120°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 498 Cái

RY120 Cầu Chì Nhiệt 120 Độ C

RY113 Cầu Chì Nhiệt 113 Độ C

250VAC 10A 113°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

RY113 Cầu Chì Nhiệt 113 Độ C

RY99 Cầu Chì Nhiệt 99 Độ C

250VAC 10A 99°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 485 Cái

RY99 Cầu Chì Nhiệt 99 Độ C

RY94 Cầu Chì Nhiệt 94 Độ C

250VAC 10A 94°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY94 Cầu Chì Nhiệt 94 Độ C

RY85 Cầu Chì Nhiệt 85 Độ C

250VAC 10A 85°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 478 Cái

RY85 Cầu Chì Nhiệt 85 Độ C

RY79 Cầu Chì Nhiệt 79 Độ C

250VAC 10A 79°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY79 Cầu Chì Nhiệt 79 Độ C

RY73 Cầu Chì Nhiệt 73 Độ C

250VAC 10A 73°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

2,500 đ/Cái

Hết hàng

RY73 Cầu Chì Nhiệt 73 Độ C
Chat