Phone

(28)3896.8699-0972924961

Cầu Chì Nhiệt (TCO) (21)

List product List gallery

RH115 Cầu Chì Nhiệt 115°C

115 độ C, 250V 10A

3,200 đ/Cái

Còn: 500 Cái

RH115 Cầu Chì Nhiệt 115°C

RY280 Cầu Chì Nhiệt 280°C

250VAC 10A 280°C Axial Thermal Cutoff

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY280 Cầu Chì Nhiệt 280°C

RY250 Cầu Chì Nhiệt 250°C

250VAC 10A 250°C Axial Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Còn: 151 Cái

RY250 Cầu Chì Nhiệt 250°C

RY240 Cầu Chì Nhiệt 240°C

250VAC 10A 240°C Axial Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Còn: 537 Cái

RY240 Cầu Chì Nhiệt 240°C

TF-90C-5A Cầu Chì Nhiệt 90°C

250VAC 5A 90°C, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Còn: 935 Cái

TF-90C-5A Cầu Chì Nhiệt 90°C

A1-1A-F102 Cầu Chì Nhiệt 102°C

250VAC 1A 102°C Thermal Cutoff (TCO)

3,000 đ/Cái

Hết hàng

A1-1A-F102 Cầu Chì Nhiệt 102°C

Y20-115C-15A Cầu Chì Nhiệt 115°C

250VAC 15A 115°C Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Y20-115C-15A Cầu Chì Nhiệt 115°C

RY216 Cầu Chì Nhiệt 216°C

250VAC 10A 216°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY216 Cầu Chì Nhiệt 216°C

RY192 Cầu Chì Nhiệt 192°C

250VAC 10A 192°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY192 Cầu Chì Nhiệt 192°C

RY175 Cầu Chì Nhiệt 175°C

250VAC 10A 175°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY175 Cầu Chì Nhiệt 175°C

RY108 Cầu Chì Nhiệt 108°C

250VAC 10A 108°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY108 Cầu Chì Nhiệt 108°C

RY150 Cầu Chì Nhiệt 150°C

250VAC 10A 150°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY150 Cầu Chì Nhiệt 150°C

RY142 Cầu Chì Nhiệt 142°C

250VAC 10A 142°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY142 Cầu Chì Nhiệt 142°C

RY133 Cầu Chì Nhiệt 133°C

250VAC 10A 133°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY133 Cầu Chì Nhiệt 133°C

RY122 Cầu Chì Nhiệt 122°C

250VAC 10A 122°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY122 Cầu Chì Nhiệt 122°C

RY113 Cầu Chì Nhiệt 113°C

250VAC 10A 113°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY113 Cầu Chì Nhiệt 113°C

RY99 Cầu Chì Nhiệt 99°C

250VAC 10A 99°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY99 Cầu Chì Nhiệt 99°C

RY94 Cầu Chì Nhiệt 94°C

250VAC 10A 94°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY94 Cầu Chì Nhiệt 94°C

RY85 Cầu Chì Nhiệt 85°C

250VAC 10A 85°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Còn: 491 Cái

RY85 Cầu Chì Nhiệt 85°C

RY79 Cầu Chì Nhiệt 79°C

250VAC 10A 79°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY79 Cầu Chì Nhiệt 79°C

RY73 Cầu Chì Nhiệt 73°C

250VAC 10A 73°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY73 Cầu Chì Nhiệt 73°C
Thegioiic live support