Phone

(28)3896.8699-0972924961

Cầu Chì Nhiệt (TCO) (21)

List product List gallery

RH115 Cầu Chì Nhiệt 115 độ C

115 độ C, 250V 10A

3,200 đ/Cái

Còn: 490 Cái

RH115 Cầu Chì Nhiệt 115 độ C

RY280 Cầu Chì Nhiệt 280 độ C

250VAC 10A 280°C Axial Thermal Cutoff

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY280 Cầu Chì Nhiệt 280 độ C

RY250 Cầu Chì Nhiệt 250 độ C

250VAC 10A 250°C Axial Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Còn: 151 Cái

RY250 Cầu Chì Nhiệt 250 độ C

RY240 Cầu Chì Nhiệt 240 độ C

250VAC 10A 240°C Axial Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Còn: 537 Cái

RY240 Cầu Chì Nhiệt 240 độ C

TF-90C-5A Cầu Chì Nhiệt 90 độ C

250VAC 5A 90°C, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Còn: 935 Cái

TF-90C-5A Cầu Chì Nhiệt 90 độ C

A1-1A-F102 Cầu Chì Nhiệt 102 độ C

250VAC 1A 102°C Thermal Cutoff (TCO)

3,000 đ/Cái

Còn: 500 Cái

A1-1A-F102 Cầu Chì Nhiệt 102 độ C

Y20-115C-15A Cầu Chì Nhiệt 115 độ C

250VAC 15A 115°C Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

Y20-115C-15A Cầu Chì Nhiệt 115 độ C

RY216 Cầu Chì Nhiệt 216 độ C

250VAC 10A 216°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY216 Cầu Chì Nhiệt 216 độ C

RY192 Cầu Chì Nhiệt 192 độ C

250VAC 10A 192°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY192 Cầu Chì Nhiệt 192 độ C

RY175 Cầu Chì Nhiệt 175 độ C

250VAC 10A 175°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY175 Cầu Chì Nhiệt 175 độ C

RY108 Cầu Chì Nhiệt 108 độ C

250VAC 10A 108°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY108 Cầu Chì Nhiệt 108 độ C

RY150 Cầu Chì Nhiệt 150 độ C

250VAC 10A 150°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY150 Cầu Chì Nhiệt 150 độ C

RY142 Cầu Chì Nhiệt 142 độ C

250VAC 10A 142°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY142 Cầu Chì Nhiệt 142 độ C

RY133 Cầu Chì Nhiệt 133 độ C

250VAC 10A 133°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY133 Cầu Chì Nhiệt 133 độ C

RY122 Cầu Chì Nhiệt 122 độ C

250VAC 10A 122°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY122 Cầu Chì Nhiệt 122 độ C

RY113 Cầu Chì Nhiệt 113 độ C

250VAC 10A 113°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY113 Cầu Chì Nhiệt 113 độ C

RY99 Cầu Chì Nhiệt 99 độ C

250VAC 10A 99°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY99 Cầu Chì Nhiệt 99 độ C

RY94 Cầu Chì Nhiệt 94 độ C

250VAC 10A 94°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY94 Cầu Chì Nhiệt 94 độ C

RY85 Cầu Chì Nhiệt 85 độ C

250VAC 10A 85°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Còn: 491 Cái

RY85 Cầu Chì Nhiệt 85 độ C

RY79 Cầu Chì Nhiệt 79 độ C

250VAC 10A 79°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY79 Cầu Chì Nhiệt 79 độ C

RY73 Cầu Chì Nhiệt 73 độ C

250VAC 10A 73°C Axial, Thermal Cutoff (TCO)

4,000 đ/Cái

Hết hàng

RY73 Cầu Chì Nhiệt 73 độ C
Thegioiic live support