Cầu Chì Dán 3812 (10030 metric) (6)

List product List gallery

3812F3500T Cầu Chì Tác Động Nhanh SMD 35A 250V

35A 250VAC, 10.1x3.1x3.1mm
Bourns

4,000 đ/Cái

Hết hàng

3812F3500T Cầu Chì Tác Động Nhanh SMD 35A 250V

3812F3000T Cầu Chì Tác Động Nhanh SMD 30A 250V

30A 250VAC, 10.1x3.1x3.1mm
Bourns

4,000 đ/Cái

Hết hàng

3812F3000T Cầu Chì Tác Động Nhanh SMD 30A 250V

3812F2500T Cầu Chì Tác Động Nhanh SMD 10A 250V

25A 250VAC, 10.1x3.1x3.1mm
Bourns

4,000 đ/Cái

Hết hàng

3812F2500T Cầu Chì Tác Động Nhanh SMD 10A 250V

3812F2000T Cầu Chì Tác Động Nhanh SMD 10A 250V

20A 250VAC, 10.1x3.1x3.1mm
Bourns

4,000 đ/Cái

Hết hàng

3812F2000T Cầu Chì Tác Động Nhanh SMD 10A 250V

3812F1500T Cầu Chì Tác Động Nhanh SMD 15A 250V

15A 250VAC, 10.1x3.1x3.1mm
Bourns

4,000 đ/Cái

Hết hàng

3812F1500T Cầu Chì Tác Động Nhanh SMD 15A 250V

3812F1000T Cầu Chì Tác Động Nhanh SMD 10A 250V

10A 250VAC, 10.1x3.1x3.1mm
Bourns

4,000 đ/Cái

Hết hàng

3812F1000T Cầu Chì Tác Động Nhanh SMD 10A 250V
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký