Cáp Quang (3)

List product List gallery

Sợi Quang 3mm

Đường kính 3mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm

38,000 đ/m

Hết hàng

Sợi Quang 3mm

Sợi Quang 4mm

Đường kính 4mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm

52,000 đ/m

Hết hàng

Sợi Quang 4mm

Sợi Quang 5mm

Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm

51,000 đ/m

Hết hàng

Sợi Quang 5mm
Chat