Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Cảm Biếnn Lực Load Cell (11)

List product List gallery

50KG Load Cell Sensor

Cảm biến cân nặng 50KG, size: 34x34 mm

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 97 Cái

50KG Load Cell Sensor

20KG Load Cell Sensor 24bit HX711

Cảm biến cân nặng 20KG, ADC 24bit HX711

48,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

20KG Load Cell Sensor 24bit HX711

10KG Load Cell Sensor 24bit HX711

Cảm biến cân nặng 10KG, ADC 24bit HX711

48,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

10KG Load Cell Sensor 24bit HX711

HX711 Cảm Biến Cân Nặng

ADC 24Bit Module, 10SPS or 80SPS Output

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

HX711 Cảm Biến Cân Nặng

5KG Load Cell Sensor 24bit HX711

Cảm biến cân nặng 5KG, ADC 24bit HX711

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

5KG Load Cell Sensor 24bit HX711

2KG Load Cell Sensor ADC 24bit HX711

Cảm biến cân nặng 2KG, ADC 24bit HX711

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

2KG Load Cell Sensor ADC 24bit HX711

1KG Load Cell Sensor 24bit HX711

1KG, ADC 24bit HX711

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

1KG Load Cell Sensor 24bit HX711

BF350 Cảm Biến Lực

Resistance 349.8 ± 0.1 ohm, Sensitive factor: 2.0-2.20

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

BF350 Cảm Biến Lực

FSR406 Cảm Biến Lực

Cảm biến điện trở, 0-10kg, size: 45x38mm

399,000 đ/Cái

Hết hàng

FSR406 Cảm Biến Lực

RFP602 Cảm Biến Lực

Cảm biến điện trở, 2KG, size: 4mm

119,000 đ/Cái

Hết hàng

RFP602 Cảm Biến Lực

FSR402 Cảm Biến Lực

0g-10kg, Sensor sensing area diameter: 1.27cm, Length (with metal pin): 6cm

132,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

FSR402 Cảm Biến Lực
Live support