Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Cảm Biến Y Sinh (2)

List product List gallery

MAX30100 Mạch Cảm Biến Nhịp Tim Và Oxy

Nguồn:1.8~3.3VDC, size: 5.6x2.8x1.2mm, tương thích Adruino

67,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

MAX30100 Mạch Cảm Biến Nhịp Tim Và Oxy

Cảm Biến Nhịp Tim Pulse Sensor

Nguồn:3-5VDC, dòng <4A, tương thích Adruino

78,000 đ/Cái

Hết hàng

Cảm Biến Nhịp Tim Pulse Sensor
Live support