Cảm Biến Tiệm Cận Điện Cảm (14)

List product List gallery

E2E-X18ME1 Cảm Biến Tiệm Cận

SENS PROX M30 18MM DC3W-NO

232,000 đ/Cái

Hết hàng

E2E-X18ME1 Cảm Biến Tiệm Cận

E2E-X10ME1 Cảm Biến Tiệm Cận

SENS PROX M18 10MM DC3W-NO

232,000 đ/Cái

Hết hàng

E2E-X10ME1 Cảm Biến Tiệm Cận

E2E-X5ME1 Cảm Biến Tiệm Cận

SENS PROX M12 5MM DC3W-NO

232,000 đ/Cái

Hết hàng

E2E-X5ME1 Cảm Biến Tiệm Cận

E2E-X2MF1 Cảm Biến Tiệm Cận

SENS PROX M8 2MM DC3W-NO

232,000 đ/Cái

Hết hàng

E2E-X2MF1 Cảm Biến Tiệm Cận

E2E-X7D1-N Cảm Biến Tiệm Cận

SENS PROX M18 7MM SHIELD

232,000 đ/Cái

Hết hàng

E2E-X7D1-N Cảm Biến Tiệm Cận

E2E-X14MD1 Cảm Biến Tiệm Cận

SENS PROX M18 14MM DC2W-NO

232,000 đ/Cái

Hết hàng

E2E-X14MD1 Cảm Biến Tiệm Cận

E2E-X8MD1 Cảm Biến Tiệm Cận

SENS PROX M12 8MM DC2W-NO

232,000 đ/Cái

Hết hàng

E2E-X8MD1 Cảm Biến Tiệm Cận

E2E-X4MD1 Cảm Biến Tiệm Cận

SENS PROX M8 4MM DC2W-NO

232,000 đ/Cái

Hết hàng

E2E-X4MD1 Cảm Biến Tiệm Cận

E2E-X3D1-N Cảm Biến Tiệm Cận

SENSOR PROXIMITY M12 NPN 12-24V

232,000 đ/Cái

Hết hàng

E2E-X3D1-N Cảm Biến Tiệm Cận

E2E-X2D1-N Cảm Biến Tiệm Cận

SENSOR PROXIMITY M8 NPN 12-24V

232,000 đ/Cái

Hết hàng

E2E-X2D1-N Cảm Biến Tiệm Cận

SN05-N Cảm Biến Tiệm Cận NPN/NO

Nguồn: 10~30VDC, khoảng cách phát hiện: 5mm±10%

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 78 Cái

SN05-N Cảm Biến Tiệm Cận NPN/NO

LJ12A3-4-Z/BX Cảm Biến Tiệm Cận NPN

Nguồn: 6-36VDC, Khoảng cách phát hiện: 4mm

34,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

LJ12A3-4-Z/BX Cảm Biến Tiệm Cận NPN

TL-Q5MC1-Z Cảm Biến Tiệm Cận NPN

Nguồn: 12VDC, Khoảng cách phát hiện: 5mm

139,000 đ/Cái

Hết hàng

TL-Q5MC1-Z Cảm Biến Tiệm Cận NPN

LJ12A3-4-Z/BY Cảm Biến Tiệm Cận PNP

Nguồn: 6-36VDC, 3 dây, khoảng cách đo 4mm, size: 12x62mm, cáp 110cm

57,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

LJ12A3-4-Z/BY Cảm Biến Tiệm Cận PNP
Chat