Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Cảm Biến Thu Phát Hồng Ngoại (13)

List product List gallery

HS0038B LED Thu Hồng Ngoại

Sóng mang 38KHz, bước sóng: 940 nm

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 1260 Cái

HS0038B LED Thu Hồng Ngoại

TCRT5000 Thu Phát Hồng Ngoại

Thu phát hồng ngoại

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 66 Cái

TCRT5000 Thu Phát Hồng Ngoại

RPR-220 Thu Phát Hồng Ngoài

Size: 6mm, bước sóng: 800nm

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 185 Cái

RPR-220 Thu Phát Hồng Ngoài

Thu Phát Hồng Ngoại 3mm 940nm

D=3mm, bước sóng 940nm

3,000 đ/Bộ(Thu+Phát)

Hàng còn: 177 Bộ(Thu+Phát)

Thu Phát Hồng Ngoại 3mm 940nm

Thu Phát Hồng Ngoại 5mm 940nm

D=5mm, bước sóng 940nm

4,000 đ/Bộ(Thu+Phát)

Hàng còn: 509 Bộ(Thu+Phát)

Thu Phát Hồng Ngoại 5mm 940nm

VS1838B HX1838 LED Thu Hồng Ngoại

Nguồn: 5VDC, sóng mang 38Khz

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 155 Cái

VS1838B HX1838 LED Thu Hồng Ngoại

SFH484-2 LED Phát Hồng Ngoại 5mm

Sóng: 880nm, D=5mm

11,500 đ/Cái

Hàng còn: 276 Cái

SFH484-2 LED Phát Hồng Ngoại 5mm

TSHF6210 LED Phát Hồng Ngoại 5mm 890nm

Bước sóng: 890nm, D=5mm

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 130 Cái

TSHF6210 LED Phát Hồng Ngoại 5mm 890nm

TSOP1738 Led Thu Hồng Ngoại

Sóng mang 38KHz

12,900 đ/Cái

Hàng còn: 232 Cái

TSOP1738 Led Thu Hồng Ngoại

TSOP1838 LED Thu Hồng Ngoại

Sóng mang 38KHz

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

TSOP1838 LED Thu Hồng Ngoại

TSAL6200 LED Phát Hồng Ngoại 5mm 940nm

Bước sóng 940nm, 100mA

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 210 Cái

TSAL6200 LED Phát Hồng Ngoại 5mm 940nm

IR333-A LED Phát Hồng Ngoại 5mm 940nm

EMITTER IR 940NM 100MA RADIAL

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 971 Cái

IR333-A LED Phát Hồng Ngoại 5mm 940nm

TFDU4101-TR3 Thu Phát Hồng Ngoại

115.2KBit 4mm, 8pin SMD

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

TFDU4101-TR3 Thu Phát Hồng Ngoại
Live support