Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Cảm Biến Thu Phát Hồng Ngoại (13)

List product List gallery

HS0038B LED Thu Hồng Ngoại

Sóng mang 38KHz

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 266 Cái

HS0038B LED Thu Hồng Ngoại

TCRT5000 Thu Phát Hồng Ngoại

Thu phát hồng ngoại

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 128 Cái

TCRT5000 Thu Phát Hồng Ngoại

RPR-220 Thu Phát Hồng Ngoài

Size: 6mm, bước sóng: 800nM

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

RPR-220 Thu Phát Hồng Ngoài

IR-3MM-940 Thu Phát Hồng Ngoại

D=3mm bước sóng 940nm

3,000 đ/Bộ(Thu+Phát)

Hàng còn: 217 Bộ(Thu+Phát)

IR-3MM-940 Thu Phát Hồng Ngoại

IR-5MM-940 Thu Phát Hồng Ngoại 5mm

D=5mm, bước sóng 940nm

4,000 đ/Bộ(Thu+Phát)

Hàng còn: 540 Bộ(Thu+Phát)

IR-5MM-940 Thu Phát Hồng Ngoại 5mm

VS1838B HX1838 LED Thu Hồng Ngoại

Nguồn: 5VDC, sóng mang 38Khz

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 205 Cái

VS1838B HX1838 LED Thu Hồng Ngoại

SFH484 LED Phát Hồng Ngoại 5mm

Sóng: 880nM, D=5mm

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 286 Cái

SFH484 LED Phát Hồng Ngoại 5mm

TSHF6210 LED Phát Hồng Ngoại 5mm

Bước sóng: 890nM, D=5mm

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 145 Cái

TSHF6210 LED Phát Hồng Ngoại 5mm

TSOP1738 Led Thu Hồng Ngoại

Sóng mang 38KHz

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 197 Cái

TSOP1738 Led Thu Hồng Ngoại

TSOP1838 LED Thu Hồng Ngoại

Sóng mang 38KHz

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

TSOP1838 LED Thu Hồng Ngoại

TSAL6200 LED Phát Hồng Ngoại 5mm

Bước sóng 940nm

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 261 Cái

TSAL6200 LED Phát Hồng Ngoại 5mm

IR333-A LED Phát Hồng Ngoại

EMITTER IR 940NM 100MA RADIAL

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 340 Cái

IR333-A LED Phát Hồng Ngoại

TFDU4101-TR3 Thu Phát Hồng Ngoại

115.2KBit 4mm, 8pin SMD

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

TFDU4101-TR3 Thu Phát Hồng Ngoại
Live support