Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Cảm Biến Quang Transistor, Phototransistors (5)

List product List gallery

3DU5C Cảm Biến Ánh Sáng NPN

Ngõ ra: NPN, 0.5-1mA 880nM 10V, Phototransistor

12,000 đ/Cái

Hết hàng

3DU5C Cảm Biến Ánh Sáng NPN

QSC113 Cảm Biến Ánh Sáng

Bước sóng: 880nm, D=3mm

5,500 đ/Cái

Hết hàng

QSC113 Cảm Biến Ánh Sáng

LS07-A Cảm Biến Ánh Sáng

D=3mm

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

LS07-A Cảm Biến Ánh Sáng

PT334-6B Cảm Biến Ánh Sáng

Bước sóng 940nm, D=5mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 990 Cái

PT334-6B Cảm Biến Ánh Sáng

PT1504-6B Cảm Biến Anh Sáng NPN

D=5mm, ngõ ra: NPN

3,000 đ/Cái

Hết hàng

PT1504-6B Cảm Biến Anh Sáng NPN
Live support