Cảm Biến Quang Phản Xạ (33)

List product List gallery

EE-SY672 Cảm Biến Quang

Sensor opto reft 1~5mm Solder
Omron

152,000 đ/Cái

Hết hàng

EE-SY672 Cảm Biến Quang

EE-SY671 Cảm Biến Quang

Sensor opto reft 1~5mm Solder
Omron

152,000 đ/Cái

Hết hàng

EE-SY671 Cảm Biến Quang

E3X-DA41-S Cảm Biến Quang

Red LED: 680nm, PNP
Omron

980,000 đ/Cái

Hết hàng

E3X-DA41-S Cảm Biến Quang

E3X-DA11-S Cảm Biến Quang

Red LED: 680nm, NPN
Omron

980,000 đ/Cái

Hết hàng

E3X-DA11-S Cảm Biến Quang

E3X-A11 Cảm Biến Quang

SENSOR PHOTO AMP USE W/E32 FIBER
Omron

480,000 đ/Cái

Hết hàng

E3X-A11 Cảm Biến Quang

E3X-HD41 2M Cảm Biến Quang

SMART PWR, HI LED, CBL, PNP
Caddock Electronics

952,000 đ/Cái

Hết hàng

E3X-HD41 2M Cảm Biến Quang

E3X-HD11 2M Cảm Biến Quang

SMART PWR, HI LED, CBL, NPN
Omron

1,072,000 đ/Cái

Hết hàng

E3X-HD11 2M Cảm Biến Quang

E3X-NA41 Cảm Biến Quang

SENSOR PHOTOAMP FIBER 2M CBL
Omron

340,000 đ/Cái

Hết hàng

E3X-NA41 Cảm Biến Quang

E3X-NA11 Cảm Biến Quang

SENSOR PHOTOAMP FIBER 2M CBL
Omron

449,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

E3X-NA11 Cảm Biến Quang

EE-SX771 Cảm Biến Quang

OPTO SENSOR 5MM SLOT L-SHAPE
Omron

280,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

EE-SX771 Cảm Biến Quang

EE-SX770 Cảm Biến Quang

OPTO SENSOR 5MM SLOT DARK-ON
Omron

260,000 đ/Cái

Hết hàng

EE-SX770 Cảm Biến Quang

EE-SPX403N Cảm Biến Quang

OPTO SENSOR 13mm SLOT LIGHT-ON
Omron

128,000 đ/Cái

Hết hàng

EE-SPX403N Cảm Biến Quang

EE-SPX303 Cảm Biến Quang

OPTO SENSOR 13MM SLOT DARK-ON
Omron

128,000 đ/Cái

Hết hàng

EE-SPX303 Cảm Biến Quang

EE-SPY411 Cảm Biến Quang

SENSOR OPTO REFL 2~5mm SOLDER
Omron

128,000 đ/Cái

Hết hàng

EE-SPY411 Cảm Biến Quang

EE-SPY402 Cảm Biến Quang

SENSOR OPTO REFL 5mm THRU PCB
Omron

158,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

EE-SPY402 Cảm Biến Quang

EE-SPY401 Cảm Biến Quang

SENSOR OPTO REFL 5MM THRU PCB
Omron

128,000 đ/Cái

Hết hàng

EE-SPY401 Cảm Biến Quang

EE-SPY312 Cảm Biến Quang

SENSOR OPTO REFL 2~5mm SOLDER
Omron

128,000 đ/Cái

Hết hàng

EE-SPY312 Cảm Biến Quang

EE-SPY311 Cảm Biến Quang

SENSOR OPTO REFL 2~5mm SOLDER
Omron

128,000 đ/Cái

Hết hàng

EE-SPY311 Cảm Biến Quang

EE-SPY302 Cảm Biến Quang

SENSOR OPTO REFL 5mm THRU PCB
Omron

128,000 đ/Cái

Hết hàng

EE-SPY302 Cảm Biến Quang

EE-SPY301 Cảm Biến Quang

SENSOR OPTO REFL 5mm THRU PCB
Omron

128,000 đ/Cái

Hết hàng

EE-SPY301 Cảm Biến Quang

EE-1010 2M Đầu Nối Cảm Biến Quang

CONNECTOR FOR PHOTOSENSORS, dài 2M
Omron

55,000 đ/Sợi

Hết hàng

EE-1010 2M Đầu Nối Cảm Biến Quang

E3Z-LS63 2M Cảm Biến Quang

SENSOR OPTO REFL 2MM-20MM PREWIR
Omron

320,000 đ/Cái

Hết hàng

E3Z-LS63 2M Cảm Biến Quang

E3Z-LS81 Cảm Biến Quang

SENS OPTO REFL 20MM-200MM PREWIR
Omron

320,000 đ/Cái

Hết hàng

E3Z-LS81 Cảm Biến Quang

E3Z-LS61 Cảm Biến Quang

SENS OPTO REFL 20~200mm PREWIR
Omron

320,000 đ/Cái

Hết hàng

E3Z-LS61 Cảm Biến Quang

E3Z-T61 Cảm Biến Quang

SENSOR PHOTO AMP THRU-BEM 48'NPN
Omron

320,000 đ/Cái

Hết hàng

E3Z-T61 Cảm Biến Quang

E3Z-T81 Cảm Biến Quang

SENSOR PHOTO AMP THRU-BEAM PNP
Omron

320,000 đ/Cái

Hết hàng

E3Z-T81 Cảm Biến Quang

E3Z-R81 Cảm Biến Quang

SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
Omron

240,000 đ/Cái

Hết hàng

E3Z-R81 Cảm Biến Quang

E3Z-R61 Cảm Biến Quang

SENSOR OPTO REFL 4M PREWIRED MOD
Omron

240,000 đ/Cái

Hết hàng

E3Z-R61 Cảm Biến Quang

E3Z-D82 Cảm Biến Quang

SENSOR OPTO REFL 2M PREWIRED MOD
Omron

530,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

E3Z-D82 Cảm Biến Quang

E3Z-D81 Cảm Biến Quang

SENS OPTO REFL 5~100mm WIR MOD
Omron

240,000 đ/Cái

Hết hàng

E3Z-D81 Cảm Biến Quang

E3Z-D62 Cảm Biến Quang

SENSOR OPTO REFL 1M PREWIRED MOD
Omron

240,000 đ/Cái

Hết hàng

E3Z-D62 Cảm Biến Quang

E3Z-D61 Cảm Biến Quang

SENS OPTO REFL 5MM-100MM WIR MOD
Omron

240,000 đ/Cái

Hết hàng

E3Z-D61 Cảm Biến Quang

E3Z-D61 Cảm Biến Quang NPN Omron

Nguồn: 12V~24VDC, Khoảng đo: 5 - 100mm, dài 2M
Omron

290,000 đ/Cái

Hết hàng

E3Z-D61 Cảm Biến Quang NPN Omron
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký