Cảm Biến Quang (3)

List product List gallery

H2010 LM393 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn 5VDC, size: 23x20x20mm

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

H2010 LM393 Cảm Biến Quang Chữ U

FC-03 LM393 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 3.3V-5VDC, Size: 3.2x1.4 cm

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 106 Cái

FC-03 LM393 Cảm Biến Quang Chữ U

LM393 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 3.3~12VDC, dòng 15mA

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

LM393 Cảm Biến Quang Chữ U
Chat