Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Cảm Biến Ánh Sáng, Quang Trở CdS Cells (13)

List product List gallery

AS-10 Công Tắc ON-OFF Cảm Biến Ánh Sáng

Nguồn: 12VDC/AC, dòng tải: 10A

79,000 đ/Cái

Hết hàng

AS-10 Công Tắc ON-OFF Cảm Biến Ánh Sáng

GY-30 BH1750VI Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng

Nguồn: 3~5VDC, giao tiếp: I2C, dải dữ liệu: 0-65535

37,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-30 BH1750VI Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng

UVM-30A Mạch Cảm Biến Tia UV

Nguồn: 3-5VDC, bước sóng: 200-370nm, nguồn ra: 0-1VDC

217,000 đ/Cái

Hết hàng

UVM-30A Mạch Cảm Biến Tia UV

GY-530 MAX44009 Cảm Biến Ánh Sáng

Nguồn: 1.7-3.6VDC, dòng: 0.65µA, size 1.32x1.05cm

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

GY-530 MAX44009 Cảm Biến Ánh Sáng

TEMT6000 Cảm Biến Ánh Sáng

Nguồn: 3.3~5VDC, độ nhạy: 570nm, góc nhạy: +/-60 độ

33,000 đ/Cái

Hết hàng

TEMT6000 Cảm Biến Ánh Sáng

GY-302 BH1750 Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng

Nguồn: 3~5VDC, giao tiếp: I2C, size: 13,9x18,5mm, dải dữ liệu: 0-65535

31,000 đ/Cái

Hàng còn: 65 Cái

GY-302 BH1750 Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng

ML8511 Mạch Cảm Biến Tia UV

Nguồn: 3.3-5VDC, dòng 300uA, bước sóng: 280-390nm, ngõ ra analog

135,000 đ/Cái

Hết hàng

ML8511 Mạch Cảm Biến Tia UV

GY-2561 Mạch Cảm Biến Ánh Sáng

IC TSL2561, Nguồn 3.3~5VDC, Giao tiếp I2C, size: 20x14mm

62,000 đ/Cái

Hết hàng

GY-2561 Mạch Cảm Biến Ánh Sáng

GY-30 Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng

Nguồn:3-5VDC, dải đo 0-65535, adc 16 bit

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

GY-30 Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng

Analog Ambient Light Sensor V2

Nguồn 3.3-5VDC, size: 22x33mm

105,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

Analog Ambient Light Sensor V2

LM393-PR-01 Cảm Biến Quang Trở

Nguồn: 3.3V-5V, size: 3.2cmx1.4cm, IC: LM393

8,900 đ/Cái

Hàng còn: 160 Cái

LM393-PR-01 Cảm Biến Quang Trở

Quang Trở 12mm GL12516

D=12mm 10K/2M Photoresistor

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 365 Cái

Quang Trở 12mm GL12516

GL5528 Quang Trở 5mm

Quang trở 5mm 10K/1M Photoresistor

900 đ/Cái

Hàng còn: 636 Cái

GL5528 Quang Trở 5mm
Live support