Busbar (16)

List product List gallery

TB2512 Busbar 12 Cực 25A

25A 600V, khoảng cách chân: 12mm
OEM

10,800 đ/Cái

Hết hàng

TB2512 Busbar 12 Cực 25A

TB2510 Busbar 10 Cực 25A

25A 600V, khoảng cách chân: 12mm
OEM

9,000 đ/Cái

Hết hàng

TB2510 Busbar 10 Cực 25A

TB2508 Busbar 8 Cực 25A

25A 600V, khoảng cách chân: 12mm
OEM

7,200 đ/Cái

Hết hàng

TB2508 Busbar 8 Cực 25A

TB2506 Busbar 6 Cực 25A

25A 600V, khoảng cách chân: 12mm
OEM

5,400 đ/Cái

Hết hàng

TB2506 Busbar 6 Cực 25A

TB2505 Busbar 5 Cực 25A

25A 600V, khoảng cách chân: 12mm
OEM

4,500 đ/Cái

Hết hàng

TB2505 Busbar 5 Cực 25A

TB2504 Busbar 4 Cực 25A

25A 600V, khoảng cách chân: 12mm
OEM

3,600 đ/Cái

Hết hàng

TB2504 Busbar 4 Cực 25A

TB2503 Busbar 3 Cực 25A

25A 600V, khoảng cách chân: 12mm
OEM

2,700 đ/Cái

Hết hàng

TB2503 Busbar 3 Cực 25A

TB2502 Busbar 2 Cực 25A

25A 600V, khoảng cách chân: 12mm
OEM

1,800 đ/Cái

Hết hàng

TB2502 Busbar 2 Cực 25A

TB1512 Busbar 12 Cực 15A

15A 600V, khoảng cách chân: 8.8mm
OEM

9,000 đ/Cái

Hết hàng

TB1512 Busbar 12 Cực 15A

TB1510 Busbar 10 Cực 15A

15A 600V, khoảng cách chân: 8.8mm
OEM

7,500 đ/Cái

Hết hàng

TB1510 Busbar 10 Cực 15A

TB1508 Busbar 8 Cực 15A

15A 600V, khoảng cách chân: 8.8mm
OEM

6,000 đ/Cái

Hết hàng

TB1508 Busbar 8 Cực 15A

TB1506 Busbar 6 Cực 15A

15A 600V, khoảng cách chân: 8.8mm
OEM

4,500 đ/Cái

Hết hàng

TB1506 Busbar 6 Cực 15A

TB1505 Busbar 5 Cực 15A

15A 600V, khoảng cách chân: 8.8mm
OEM

3,800 đ/Cái

Hết hàng

TB1505 Busbar 5 Cực 15A

TB1504 Busbar 4 Cực 15A

15A 600V, khoảng cách chân: 8.8mm
OEM

3,000 đ/Cái

Hết hàng

TB1504 Busbar 4 Cực 15A

TB1503 Busbar 3 Cực 15A

15A 600V, khoảng cách chân: 8.8mm
OEM

2,200 đ/Cái

Hết hàng

TB1503 Busbar 3 Cực 15A

TB1502 Busbar 2 Cực 15A

15A 600V, khoảng cách chân: 8.8mm
OEM

1,500 đ/Cái

Hết hàng

TB1502 Busbar 2 Cực 15A
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký