Bộ Cộng Hưởng Resonator CSTCE 3213 SMD (8)

List product List gallery

Resonator 8Mhz 3213 3Pin

8.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2%
Murata

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 118 Cái

Resonator 8Mhz 3213 3Pin

Resonator 6Mhz 3213 3Pin

6.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C
Murata

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Resonator 6Mhz 3213 3Pin

Resonator 4Mhz 3213 3Pin

4.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C
Murata

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Resonator 4Mhz 3213 3Pin

Resonator 10Mhz 3213 3Pin

10.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C
TXC Corporation

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 85 Cái

Resonator 10Mhz 3213 3Pin

Resonator 12Mhz 3213 3Pin

12.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C
Murata

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 185 Cái

Resonator 12Mhz 3213 3Pin

Resonator 16Mhz 3213 3Pin

16.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C
Murata

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

Resonator 16Mhz 3213 3Pin

Resonator 20Mhz 3213 3Pin

20.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C
Murata

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 91 Cái

Resonator 20Mhz 3213 3Pin

Resonator 24Mhz 3213 3Pin

24.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 117 Cái

Resonator 24Mhz 3213 3Pin
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký