Bộ Cộng Hưởng Resonator CSTCE 3213 SMD (8)

List product List gallery

Resonator 8Mhz 3213 3Pin

8.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2%

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 174 Cái

Resonator 8Mhz 3213 3Pin

Resonator 6Mhz 3213 3Pin

6.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C

5,000 đ/Cái

Hết hàng

Resonator 6Mhz 3213 3Pin

Resonator 4Mhz 3213 3Pin

4.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Resonator 4Mhz 3213 3Pin

Resonator 10Mhz 3213 3Pin

10.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 115 Cái

Resonator 10Mhz 3213 3Pin

Resonator 12Mhz 3213 3Pin

12.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Resonator 12Mhz 3213 3Pin

Resonator 16Mhz 3213 3Pin

16.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 59 Cái

Resonator 16Mhz 3213 3Pin

Resonator 20Mhz 3213 3Pin

20.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 101 Cái

Resonator 20Mhz 3213 3Pin

Resonator 24Mhz 3213 3Pin

24.0MHz 3Pins size: 3.2x1.3mm, Capacitor 33pF ±0.2% -20°C ~ 80°C

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 104 Cái

Resonator 24Mhz 3213 3Pin
Chat