Biến Trở WXD3-12, WXD3-13, WXD4 (38)

List product List gallery

WXD4-23-104 Biến Trở 100K 3W

100K OHM 3W, 5%, 160V
Atmel

96,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD4-23-104 Biến Trở 100K 3W

WXD4-23-473 Biến Trở 47K 3W

47K OHM 3W, 5%, 160V
OEM

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

WXD4-23-473 Biến Trở 47K 3W

Nắp Vặn Biến Trở WXD3-12 WH5-1A WXD4

Dùng cho các loại biến trở WXD3-12, WXD3-13 và WXD4
OEM

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 150 Cái

Nắp Vặn Biến Trở WXD3-12 WH5-1A WXD4

WXD4-23-103 Biến Trở 10K 3W

10K OHM 3W, 5%, 160V
OEM

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

WXD4-23-103 Biến Trở 10K 3W

WXD4-23-682 Biến Trở 6.8K 3W

6.8K OHM 3W, 5%, 160V
OEM

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

WXD4-23-682 Biến Trở 6.8K 3W

WXD4-23-562 Biến Trở 5.6K 3W

5.6K OHM 3W, 5%, 160V
OEM

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

WXD4-23-562 Biến Trở 5.6K 3W

WXD4-23-472 Biến Trở 4.7K 3W

4.7K OHM 3W, 5%, 160V
OEM

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

WXD4-23-472 Biến Trở 4.7K 3W

WXD4-23-332 Biến Trở 3.3K 3W

3.3K OHM 3W, 5%
OEM

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

WXD4-23-332 Biến Trở 3.3K 3W

WXD4-23-222 Biến Trở 2.2K 3W

2.2K OHM 3W, 5%, 160V
OEM

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

WXD4-23-222 Biến Trở 2.2K 3W

WXD4-23-102 Biến Trở 1K 3W

1K OHM 3W, 5%, 160V
OEM

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

WXD4-23-102 Biến Trở 1K 3W

WXD3-13-104 Biến Trở 100K 2W 5%

100K Ohm 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

32,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

WXD3-13-104 Biến Trở 100K 2W 5%

WXD3-13-473 Biến Trở 47K 2W 5%

47K Ohm 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

WXD3-13-473 Biến Trở 47K 2W 5%

WXD3-13-333 Biến Trở 33K 2W 5%

33K Ohm 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-333 Biến Trở 33K 2W 5%

WXD3-13-223 Biến Trở 22K 2W 5%

22K Ohm 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

WXD3-13-223 Biến Trở 22K 2W 5%

WXD3-13-103 Biến Trở 10K 2W 5%

10K Ohm 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

WXD3-13-103 Biến Trở 10K 2W 5%

WXD3-13-682 Biến Trở 6.8K 2W 5%

6.8K Ohm 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-682 Biến Trở 6.8K 2W 5%

WXD3-13-562 Biến Trở 5.6K 2W 5%

5.6K Ohm 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-562 Biến Trở 5.6K 2W 5%

WXD3-13-472 Biến Trở 4.7K 2W 5%

4.7K Ohm 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

WXD3-13-472 Biến Trở 4.7K 2W 5%

WXD3-13-332 Biến Trở 3.3K 2W 5%

3.3K Ohm 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

WXD3-13-332 Biến Trở 3.3K 2W 5%

WXD3-13-222 Biến Trở 2.2K 2W 5%

2.2K OHM 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

WXD3-13-222 Biến Trở 2.2K 2W 5%

WXD3-13-102 Biến Trở 1K 2W 5%

1K Ohm 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

WXD3-13-102 Biến Trở 1K 2W 5%

WXD3-13-681 Biến Trở 680 Ohm 2W 5%

680 OHM 2W, 5%, 160V, 5 vòng
Atmel

18,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-681 Biến Trở 680 Ohm 2W 5%

WXD3-13-471 Biến Trở 470 Ohm 2W 5%

470 OHM 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

WXD3-13-471 Biến Trở 470 Ohm 2W 5%

WXD3-13-221 Biến Trở 220 Ohm 2W 5%

220 OHM 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-221 Biến Trở 220 Ohm 2W 5%

WXD3-13-201 Biến Trở 200 Ohm 2W 5%

200 OHM 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-13-201 Biến Trở 200 Ohm 2W 5%

WXD3-13-101 Biến Trở 100 Ohm 2W 5%

100 OHM 2W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

WXD3-13-101 Biến Trở 100 Ohm 2W 5%

WXD3-12-473 Biến Trở 47K Ohm 1W 5%

47K OHM 1W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-473 Biến Trở 47K Ohm 1W 5%

WXD3-12-333 Biến Trở 33K 1W 5%

33K OHM 1W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-333 Biến Trở 33K 1W 5%

WXD3-12-223 Biến Trở 22K 1W 5%

22K OHM 1W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-223 Biến Trở 22K 1W 5%

WXD3-12-103 Biến Trở 10K Ohm 1W 5%

10K OHM 1W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-103 Biến Trở 10K Ohm 1W 5%

WXD3-12-472 Biến Trở 4.7K 1W 5%

4.7K OHM 1W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-472 Biến Trở 4.7K 1W 5%

WXD3-12-332 Biến Trở 3.3K Ohm 1W 5%

3.3K OHM 1W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-332 Biến Trở 3.3K Ohm 1W 5%

WXD3-12-332

3.3K OHM 1W, 5%, 160V, 5 rings multi-circle precision wire-wound potentiometer
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-332

WXD3-12-222 Biến Trở 2.2K 1W 5%

2.2K OHM 1W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-222 Biến Trở 2.2K 1W 5%

WXD3-12-102 Biến Trở 1K Ohm 1W 5%

1K OHM 1W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-102 Biến Trở 1K Ohm 1W 5%

WXD3-12-471 Biến Trở 470 Ohm 1W 5%

470 OHM 1W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-471 Biến Trở 470 Ohm 1W 5%

WXD3-12-221 Biến Trở 220 Ohm 1W 5%

220 OHM 1W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-221 Biến Trở 220 Ohm 1W 5%

WXD3-12-101 Biến Trở 100 Ohm 1W 5%

100 OHM 1W, 5%, 160V, 5 vòng
OEM

22,000 đ/Cái

Hết hàng

WXD3-12-101 Biến Trở 100 Ohm 1W 5%
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký