Biến Trở Volume (33)

List product List gallery

WH138-1-504 Biến Trở Công Tắc 500K 2W 5%

500K Ohm 5% 2W
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-504 Biến Trở Công Tắc 500K 2W 5%

WH138-1-254 Biến Trở Công Tắc 250K 2W 5%

250K Ohm 5% 2W
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-254 Biến Trở Công Tắc 250K 2W 5%

WH138-1-104 Biến Trở Công Tắc 100K 2W 5%

100K Ohm 5% 2W
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-104 Biến Trở Công Tắc 100K 2W 5%

WH138-1-503 Biến Trở Công Tắc 50K 2W 5%

50K Ohm 5% 2W
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-503 Biến Trở Công Tắc 50K 2W 5%

WH138-1-203 Biến Trở Công Tắc 20K 2W 5%

20K Ohm 5% 2W
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-203 Biến Trở Công Tắc 20K 2W 5%

WH138-1-103 Biến Trở Công Tắc 10K 2W 5%

10K Ohm 5% 2W
Atmel

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-103 Biến Trở Công Tắc 10K 2W 5%

WH138-1-502 Biến Trở Công Tắc 5K 2W 5%

5K Ohm 5% 2W
OEM

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-502 Biến Trở Công Tắc 5K 2W 5%

WH148-3P-102 Biến Trở 1K Volume Đơn 3Pin

1K Ohm 1/2W 3Pins, 20%
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 88 Cái

WH148-3P-102 Biến Trở 1K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-202 Biến Trở 2K Volume Đơn 3Pin

2K Ohm 1/2W 3Pins, 20%
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 164 Cái

WH148-3P-202 Biến Trở 2K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-502 Biến Trở 5K Volume Đơn 3Pin

5K Ohm 1/2W 3Pins, 20%
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 118 Cái

WH148-3P-502 Biến Trở 5K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-103 Biến Trở 10K Volume Đơn 3Pin

10K Ohm 1/2W 3Pins, 20%
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

WH148-3P-103 Biến Trở 10K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-203 Biến Trở 20K Volume Đơn 3Pin

20K Ohm 1/2W 3Pins, 20%
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

WH148-3P-203 Biến Trở 20K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-503 Biến Trở 50K Volume Đơn 3Pin

50K Ohm 1/2W 3Pins, 20%
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

WH148-3P-503 Biến Trở 50K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-104 Biến Trở Volume Đơn 100K

100K Ohm 1/2W 3Pins, 20%
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 302 Cái

WH148-3P-104 Biến Trở Volume Đơn 100K

WH148-3P-254 Biến Trở 250K Volume Đơn 3Pin

250K Ohm 1/2W 3Pins, 20%
OEM

1,900 đ/Cái

Hết hàng

WH148-3P-254 Biến Trở 250K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-504 Biến Trở 500K Volume Đơn 3Pin

500K Ohm 1/2W 3Pins, 20%
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

WH148-3P-504 Biến Trở 500K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-105 Biến Trở 1M Volume Đơn 3Pin

1M Ohm 1/2W 3Pins, 20%
OEM

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 58 Cái

WH148-3P-105 Biến Trở 1M Volume Đơn 3Pin

WH148-6P-102 Biến Trở 1K Volume Đôi 6Pin

1K Ohm 1/2W 6Pins, 20%
OEM

2,400 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-102 Biến Trở 1K Volume Đôi 6Pin

WH148-6P-202 Biến Trở 2K Volume Đôi 6Pin

2K Ohm 1/2W 6Pins, 20%
OEM

2,400 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-202 Biến Trở 2K Volume Đôi 6Pin

WH148-6P-502 Biến Trở 5K Volume Đôi 6Pin

5K Ohm 1/2W 6Pins, 20%
OEM

2,400 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-502 Biến Trở 5K Volume Đôi 6Pin

WH148-6P-103 Biến Trở 10K Volume Đôi 6Pin

10K Ohm 1/2W 6Pins, 20%
OEM

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 69 Cái

WH148-6P-103 Biến Trở 10K Volume Đôi 6Pin

WH148-6P-203 Biến Trở 20K Volume Đôi 6Pin

20K Ohm 1/2W 6Pins, 20%
OEM

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

WH148-6P-203 Biến Trở 20K Volume Đôi 6Pin

WH148-6P-503 Biến Trở 50K Volume Đôi 6Pin

50K Ohm 1/2W 6Pins, 20%
OEM

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

WH148-6P-503 Biến Trở 50K Volume Đôi 6Pin

WH148-6P-104 Biến Trở 100K Volume Đôi 6Pin

100K Ohm 1/2W 6Pins, 20%
OEM

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 64 Cái

WH148-6P-104 Biến Trở 100K Volume Đôi 6Pin

WH148-6P-504 Biến Trở 500K Volume Đôi 6Pin

500K Ohm 1/2W 6Pins, 20%
OEM

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-504 Biến Trở 500K Volume Đôi 6Pin

WH148-6P-105 Biến Trở 1M Volume Đôi 6Pin

1M Ohm 1/2W 6Pins, 20%
OEM

3,000 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-105 Biến Trở 1M Volume Đôi 6Pin

WH149-3P-502 Biến Trở 5K Công Tắc 3Pin

5K, 0.25W, 10%, 3Pins
OEM

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-502 Biến Trở 5K Công Tắc 3Pin

WH149-3P-103 Biến Trở 10K Công Tắc 3Pin

10K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins
OEM

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-103 Biến Trở 10K Công Tắc 3Pin

WH149-3P-203 Biến Trở 20K Công Tắc 3Pin

20K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins
OEM

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-203 Biến Trở 20K Công Tắc 3Pin

WH149-3P-503 Biến Trở 50K Công Tắc 3Pin

50K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins
OEM

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-503 Biến Trở 50K Công Tắc 3Pin

WH149-3P-104 Biến trở 100K Công Tắc 3Pin

100K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins
OEM

4,000 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-104 Biến trở 100K Công Tắc 3Pin

WH149-3P-504 Biến Trở 500K Công Tắc 3Pin

500K, 0.25W, 10%, 3Pins
OEM

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-504 Biến Trở 500K Công Tắc 3Pin

Nắp Vặn Biến Trở WH148

Bằng nhựa, nhiều màu
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 1780 Cái

Nắp Vặn Biến Trở WH148
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký