Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Biến Trở Volume (33)

List product List gallery

WH138-1-504 Biến Trở Công Tắc 500K

500K Ohm 5% 2W

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-504 Biến Trở Công Tắc 500K

WH138-1-254 Biến Trở Công Tắc 250K

250K Ohm 5% 2W

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-254 Biến Trở Công Tắc 250K

WH138-1-104 Biến Trở Công Tắc 100K

100K Ohm 5% 2W

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-104 Biến Trở Công Tắc 100K

WH138-1-503 Biến Trở Công Tắc 50K

50K Ohm 5% 2W

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-503 Biến Trở Công Tắc 50K

WH138-1-203 Biến Trở Công Tắc 20K

20K Ohm 5% 2W

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-203 Biến Trở Công Tắc 20K

WH138-1-103 Biến Trở Công Tắc 10K

10K Ohm 5% 2W

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-103 Biến Trở Công Tắc 10K

WH138-1-502 Biến Trở Công Tắc 5K

5K Ohm 5% 2W

8,500 đ/Cái

Hết hàng

WH138-1-502 Biến Trở Công Tắc 5K

WH148-3P-102 Biến Trở 1K Volume Đơn 3Pin

1K Ohm 1/2W 3Pins, 20%

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 321 Cái

WH148-3P-102 Biến Trở 1K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-202 Biến Trở 2K Volume Đơn 3Pin

2K Ohm 1/2W 3Pins, 20%

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 224 Cái

WH148-3P-202 Biến Trở 2K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-502 Biến Trở 5K Volume Đơn 3Pin

5K Ohm 1/2W 3Pins, 20%

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 261 Cái

WH148-3P-502 Biến Trở 5K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-103 Biến Trở 10K Volume Đơn 3Pin

10K Ohm 1/2W 3Pins, 20%

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 240 Cái

WH148-3P-103 Biến Trở 10K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-203 Biến Trở 20K Volume Đơn 3Pin

20K Ohm 1/2W 3Pins, 20%

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 86 Cái

WH148-3P-203 Biến Trở 20K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-503 Biến Trở 50K Volume Đơn 3Pin

50K Ohm 1/2W 3Pins, 20%

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 241 Cái

WH148-3P-503 Biến Trở 50K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-104 Biến Trở Volume Đơn 100K

100K Ohm 1/2W 3Pins, 20%

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 265 Cái

WH148-3P-104 Biến Trở Volume Đơn 100K

WH148-3P-254 Biến Trở 250K Volume Đơn 3Pin

250K Ohm 1/2W 3Pins, 20%

1,900 đ/Cái

Hết hàng

WH148-3P-254 Biến Trở 250K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-504 Biến Trở 500K Volume Đơn 3Pin

500K Ohm 1/2W 3Pins, 20%

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 176 Cái

WH148-3P-504 Biến Trở 500K Volume Đơn 3Pin

WH148-3P-105 Biến Trở 1M Volume Đơn 3Pin

1M Ohm 1/2W 3Pins, 20%

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 70 Cái

WH148-3P-105 Biến Trở 1M Volume Đơn 3Pin

WH148-6P-102 Biến Trở 1K Volume Đôi 6Pin

1K Ohm 1/2W 6Pins, 20%

2,400 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-102 Biến Trở 1K Volume Đôi 6Pin

WH148-6P-202 Biến Trở 2K Volume Đôi 6Pin

2K Ohm 1/2W 6Pins, 20%

2,400 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-202 Biến Trở 2K Volume Đôi 6Pin

WH148-6P-502 Biến Trở 5K Volume Đôi 6Pin

5K Ohm 1/2W 6Pins, 20%

2,400 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-502 Biến Trở 5K Volume Đôi 6Pin

WH148-6P-103 Biến Trở 10K Volume Đôi 6Pin

10K Ohm 1/2W 6Pins, 20%

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 174 Cái

WH148-6P-103 Biến Trở 10K Volume Đôi 6Pin

WH148-6P-203 Biến Trở 20K Volume Đôi 3Pin

20K Ohm 1/2W 6Pins, 20%

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-203 Biến Trở 20K Volume Đôi 3Pin

WH148-6P-503 Biến Trở 50K Volume Đôi 3Pin

50K Ohm 1/2W 6Pins, 20%

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 109 Cái

WH148-6P-503 Biến Trở 50K Volume Đôi 3Pin

WH148-6P-104 Biến Trở 100K Volume Đôi 3Pin

100K Ohm 1/2W 6Pins, 20%

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

WH148-6P-104 Biến Trở 100K Volume Đôi 3Pin

WH148-6P-504 Biến Trở 500K Volume Đôi 6Pin

500K Ohm 1/2W 6Pins, 20%

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-504 Biến Trở 500K Volume Đôi 6Pin

WH148-6P-105 Biến Trở 1M Volume Đôi 6Pin

1M Ohm 1/2W 6Pins, 20%

3,000 đ/Cái

Hết hàng

WH148-6P-105 Biến Trở 1M Volume Đôi 6Pin

WH149-3P-502 Biến Trở 5K Công Tắc 3Pin

5K, 0.25W, 10%, 3Pins

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-502 Biến Trở 5K Công Tắc 3Pin

WH149-3P-103 Biến Trở 10K Công Tắc 3Pin

10K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-103 Biến Trở 10K Công Tắc 3Pin

WH149-3P-203 Biến Trở 20K Công Tắc 3Pin

20K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-203 Biến Trở 20K Công Tắc 3Pin

WH149-3P-503 Biến Trở 50K Công Tắc 3Pin

50K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-503 Biến Trở 50K Công Tắc 3Pin

WH149-3P-104 Biến trở 100K Công Tắc 3Pin

100K Ohm, 0.25W, 10%, 3Pins

4,000 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-104 Biến trở 100K Công Tắc 3Pin

WH149-3P-504 Biến Trở 500K Công Tắc 3Pin

500K, 0.25W, 10%, 3Pins

3,500 đ/Cái

Hết hàng

WH149-3P-504 Biến Trở 500K Công Tắc 3Pin

Nắp Vặn Biến Trở WH148

Bằng nhựa, nhiều màu

700 đ/Cái

Hàng còn: 2696 Cái

Nắp Vặn Biến Trở WH148
Live support