Biến Trở Nút Áo (33)

List product List gallery

EVM3E-503 Biến Trở 50K Nút Áo SMD

50K OHM, 20%, 0.15W
OEM

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 524 Cái

EVM3E-503 Biến Trở 50K Nút Áo SMD

EVM3E-104 Biến Trở 100K Nút Áo SMD

100K OHM, 20%, 0.15W
Panasonic

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

EVM3E-104 Biến Trở 100K Nút Áo SMD

EVM3E-102 Biến Trở 1K Nút Áo SMD

1K OHM, 20%, 0.15W
OEM

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1908 Cái

EVM3E-102 Biến Trở 1K Nút Áo SMD

RM065-504 Biến Trở 500K Nút Áo Chỉnh Top

500K Ohm 0.1W, ±20%
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 917 Cái

RM065-504 Biến Trở 500K Nút Áo Chỉnh Top

RM065-501 Biến Trở 500R Nút Áo Chỉnh Top

500 Ohm 0.1W, ±20%
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 883 Cái

RM065-501 Biến Trở 500R Nút Áo Chỉnh Top

RM065-102 Biến Trở 1K Nút Áo Chỉnh Top

1K Ohm 0.1W, ±20%
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 1879 Cái

RM065-102 Biến Trở 1K Nút Áo Chỉnh Top

RM065-202 Biến Trở 2K Nút Áo Chỉnh Top

2K Ohm 0.1W, ±20%, chỉnh top
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 2102 Cái

RM065-202 Biến Trở 2K Nút Áo Chỉnh Top

RM065-502 Biến Trở 5K Nút Áo Chỉnh Top

5K Ohm 0.1W, ±20%
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 1591 Cái

RM065-502 Biến Trở 5K Nút Áo Chỉnh Top

RM065-103 Biến Trở 10K Nút Áo Chỉnh Top

10K Ohm 0.1W, ±20%, chỉnh top
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 1040 Cái

RM065-103 Biến Trở 10K Nút Áo Chỉnh Top

RM065-203 Biến Trở 20K Nút Áo Chỉnh Top

20K Ohm 0.1W, ±20%
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 1610 Cái

RM065-203 Biến Trở 20K Nút Áo Chỉnh  Top

RM063-102 Biến Trở Nút Áo 1K Chỉnh Ngang Màu Vàng

1K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 980 Cái

RM063-102 Biến Trở Nút Áo 1K Chỉnh Ngang Màu Vàng

RM065-503 Biến Trở 50K Nút Áo Chỉnh Top

50K Ohm 0.1W, ±20%
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 1963 Cái

RM065-503 Biến Trở 50K Nút Áo Chỉnh Top

RM065-104 Biến Trở 100K Nút Áo Chỉnh Top

100K Ohm 0.1W, ±20%
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 1919 Cái

RM065-104 Biến Trở 100K Nút Áo Chỉnh Top

RM065-204 Biến Trở 200K Nút Áo Chỉnh Top

200K Ohm 0.1W, ±20%
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 1226 Cái

RM065-204 Biến Trở 200K Nút Áo Chỉnh Top

RM063-103 Biến Trở Nút Áo 10K Chỉnh Ngang Màu Vàng

10K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 324 Cái

RM063-103 Biến Trở Nút Áo 10K Chỉnh Ngang Màu Vàng

RM065-105 Biến Trở 1M Nút Áo Chỉnh Top

1M Ohm 0.1W, ±20%
OEM

900 đ/Cái

Hàng còn: 2032 Cái

RM065-105 Biến Trở 1M Nút Áo Chỉnh Top

RM063-104 Biến Trở Nút Áo 100K Chỉnh Ngang Màu Xanh

100K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 485 Cái

RM063-104 Biến Trở Nút Áo 100K Chỉnh Ngang Màu Xanh

RM063-503 Biến Trở Nút Áo 50K Chỉnh Ngang Màu Vàng

50K Ohm, 0.1W, 20%
Panasonic

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 247 Cái

RM063-503 Biến Trở Nút Áo 50K Chỉnh Ngang Màu Vàng

RM063-104 Biến Trở Nút Áo 100K Chỉnh Ngang Màu Vàng

100K Ohm, 0.1W, 20%
Panasonic

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 446 Cái

RM063-104 Biến Trở Nút Áo 100K Chỉnh Ngang Màu Vàng

RM063-504 Biến Trở Nút Áo 500K Chỉnh Ngang Màu Vàng

500K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 498 Cái

RM063-504 Biến Trở Nút Áo 500K Chỉnh Ngang Màu Vàng

RM063-101-V2 Biến Trở Nút Áo 100Ohm Chỉnh Ngang Màu Xanh

100 Ohm, 0.1W, Sai số: 20%
OEM

700 đ/Cái

Hết hàng

RM063-101-V2 Biến Trở Nút Áo 100Ohm Chỉnh Ngang Màu Xanh

RM063-201-V2 Biến Trở Nút Áo 200Ohm Chỉnh Ngang Màu Xanh

200 Ohm, 0.1W, Sai số: 20%
OEM

700 đ/Cái

Hết hàng

RM063-201-V2 Biến Trở Nút Áo 200Ohm Chỉnh Ngang Màu Xanh

RM063-501-V2 Biến Trở Nút Áo 500Ohm Chỉnh Ngang Màu Xanh

500 Ohm, 0.1W, 20%
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

RM063-501-V2 Biến Trở Nút Áo 500Ohm Chỉnh Ngang Màu Xanh

RM063-102-V2 Biến Trở Nút Áo 1K Chỉnh Ngang Màu Xanh

1K Ohm, 0.1W, Sai số: 20%
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 499 Cái

RM063-102-V2 Biến Trở Nút Áo 1K Chỉnh Ngang Màu Xanh

RM063-202-V2 Biến Trở Nút Áo 2K Chỉnh Ngang Màu Xanh

2K Ohm, 0.1W, Sai số: 20%
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

RM063-202-V2 Biến Trở Nút Áo 2K Chỉnh Ngang Màu Xanh

RM063-502-V2 Biến Trở Nút Áo 5K Chỉnh Ngang Màu Xanh

5K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 496 Cái

RM063-502-V2 Biến Trở Nút Áo 5K Chỉnh Ngang Màu Xanh

RM063-103-V2 Biến Trở Nút Áo 10K Chỉnh Ngang Màu Xanh

10K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 376 Cái

RM063-103-V2 Biến Trở Nút Áo 10K Chỉnh Ngang Màu Xanh

RM063-203-V2 Biến Trở Nút Áo 20K Chỉnh Ngang Màu Xanh

20K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 490 Cái

RM063-203-V2 Biến Trở Nút Áo 20K Chỉnh Ngang Màu Xanh

RM063-503-V2 Biến Trở Nút Áo 50K Chỉnh Ngang Màu Xanh

50K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 509 Cái

RM063-503-V2 Biến Trở Nút Áo 50K Chỉnh Ngang Màu Xanh

RM063-204-V2 Biến Trở Nút Áo 200K Chỉnh Ngang Màu Xanh

200K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

RM063-204-V2 Biến Trở Nút Áo 200K Chỉnh Ngang Màu Xanh

EVM3E-103 Biến Trở 10K Nút Áo SMD

10K OHM, 20%, 0.15W
Panasonic

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 445 Cái

EVM3E-103 Biến Trở 10K Nút Áo SMD

RM063-504-V2 Biến Trở Nút Áo 500K Chỉnh Ngang Màu Xanh

500K Ohm, 0.1W, 20%
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 469 Cái

RM063-504-V2 Biến Trở Nút Áo 500K Chỉnh Ngang Màu Xanh

RM063-105-V2 Biến Trở Nút Áo 1M Chỉnh Ngang Màu Xanh

1M Ohm, 0.1W, 20%
OEM

700 đ/Cái

Hàng còn: 470 Cái

RM063-105-V2 Biến Trở Nút Áo 1M Chỉnh Ngang Màu Xanh
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký