Biến Trở 3W WX14-12 (8)

List product List gallery

WX14-12-223 Biến Trở 22K Ohm 3W 5%

22K Ohm 3W 5%
OEM

28,000 đ/Cái

Hết hàng

WX14-12-223 Biến Trở 22K Ohm 3W 5%

WX14-12-103 Biến Trở 10K Ohm 3W 5%

10K Ohm 3W 5%
OEM

28,000 đ/Cái

Hết hàng

WX14-12-103 Biến Trở 10K Ohm 3W 5%

WX14-12-682 Biến Trở 6.8K Ohm 3W 5%

6.8K Ohm 3W 5%
OEM

28,000 đ/Cái

Hết hàng

WX14-12-682 Biến Trở 6.8K Ohm 3W 5%

WX14-12-472 Biến Trở 4.7K Ohm 3W 5%

4.7K Ohm 3W 5%
OEM

28,000 đ/Cái

Hết hàng

WX14-12-472 Biến Trở 4.7K Ohm 3W 5%

WX14-12-332 Biến Trở 3.3K Ohm 3W 5%

3.3K Ohm 3W 5%
OEM

28,000 đ/Cái

Hết hàng

WX14-12-332 Biến Trở 3.3K Ohm 3W 5%

WX14-12-333 Biến Trở 330K Ohm 3W 5%

330K Ohm 3W 5%
OEM

28,000 đ/Cái

Hết hàng

WX14-12-333 Biến Trở 330K Ohm 3W 5%

WX14-12-222 Biến Trở 2.2K Ohm 3W 5%

2.2K Ohm 3W 5%
OEM

28,000 đ/Cái

Hết hàng

WX14-12-222 Biến Trở 2.2K Ohm 3W 5%

WX14-12-102 Biến Trở 1K Ohm 3W 5%

1K Ohm 3W 5%
OEM

28,000 đ/Cái

Hết hàng

WX14-12-102 Biến Trở 1K Ohm 3W 5%
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký