Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Tấm LED 5730 Trắng Ấm 3W 32MM
Nguồn: 9-9.6VDC, dùng LED driver 3x1W, đường kính: 32mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái

Biến Trở 2W WTH118 (14)

List product List gallery

WTH118-105 Biến Trở 1M Ohm 2W

1M Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-105 Biến Trở 1M Ohm 2W

WTH118-474 Biến Trở 470K Ohm 2W

470K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-474 Biến Trở 470K Ohm 2W

WTH118-224 Biến Trở 220K Ohm 2W

220K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-224 Biến Trở 220K Ohm 2W

WTH118-104 Biến Trở 100K Ohm 2W

100K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-104 Biến Trở 100K Ohm 2W

WTH118-473 Biến Trở 47K Ohm 2W

47K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-473 Biến Trở 47K Ohm 2W

WTH118-223 Biến Trở 22K Ohm 2W

22K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-223 Biến Trở 22K Ohm 2W

WTH118-103 Biến Trở 10K Ohm 2W

10K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-103 Biến Trở 10K Ohm 2W

WTH118-682 Biến Trở 6.8K Ohm 2W

6.8K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-682 Biến Trở 6.8K Ohm 2W

WTH118-472 Biến Trở 4.7K Ohm 2W

4.7K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-472 Biến Trở 4.7K Ohm 2W

WTH118-222 Biến Trở 2.2K Ohm 2W

2.2K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-222 Biến Trở 2.2K Ohm 2W

WTH118-102 Biến Trở 1K Ohm 2W

1K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-102 Biến Trở 1K Ohm 2W

WTH118-681 Biến Trở 680 Ohm 2W

680R 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-681 Biến Trở 680 Ohm 2W

WTH118-561 Biến Trở 560 Ohm 2W

560R 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-561 Biến Trở 560 Ohm 2W

WTH118-471 Biến Trở 470 Ohm 2W

470R 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-471 Biến Trở 470 Ohm 2W
Thegioiic live support