Biến Trở 2W 3590S (9)

List product List gallery

3590S-501 Biến Trở 500 Ohm 2W 5%

500 Ohm 2W, 5%, núm vặn: 6x21mm
OEM

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

3590S-501 Biến Trở 500 Ohm 2W 5%

Nắp Vặn Biến Trở 3590S 6.35mm

Ốc lục giác và cây lục giác đi kèm
OEM

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Nắp Vặn Biến Trở 3590S 6.35mm

3590S-104 Biến Trở 100K 2W 5%

100K Ohm 2W, 5%, núm vặn: 6x21mm
OEM

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

3590S-104 Biến Trở 100K 2W 5%

3590S-503 Biến Trở 50K 2W 5%

50K Ohm 2W, 5%, núm vặn: 6x21mm
OEM

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

3590S-503 Biến Trở 50K 2W 5%

3590S-203 Biến Trở 20K 2W 5%

20K Ohm 2W, 5%, núm vặn: 6x21mm
OEM

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

3590S-203 Biến Trở 20K 2W 5%

3590S-103 Biến Trở 10K 2W 5%

10K Ohm 2W, 5%, núm vặn: 6x21mm
OEM

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

3590S-103 Biến Trở 10K 2W 5%

3590S-502 Biến Trở 5K 2W 5%

5K Ohm 2W, 5%, núm vặn: 6x21mm
OEM

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

3590S-502 Biến Trở 5K 2W 5%

3590S-202 Biến Trở 2K 2W 5%

2K Ohm 2W, 5%, núm vặn: 6x21mm
OEM

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

3590S-202 Biến Trở 2K 2W 5%

3590S-102 Biến Trở 1K 2W 5%

1K Ohm 2W, 5%, núm vặn: 6x21mm
OEM

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

3590S-102 Biến Trở 1K 2W 5%
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký