Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Biến Trở 2W 3590S (8)

List product List gallery

Núm Vặn Biến Trở 3590S

Ốc lục giác và cây lục giác đi kèm

59,000 đ/Cái

Còn: 22 Cái

Núm Vặn Biến Trở 3590S

3590S-104 Biến Trở 100K 2W

100K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

3590S-104 Biến Trở 100K 2W

3590S-503 Biến Trở 50K 2W

50K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 28 Cái

3590S-503 Biến Trở 50K 2W

3590S-203 Biến Trở 20K 2W

20K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 42 Cái

3590S-203 Biến Trở 20K 2W

3590S-103 Biến Trở 10K 2W

10K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 26 Cái

3590S-103 Biến Trở 10K 2W

3590S-502 Biến Trở 5K 2W

5K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 13 Cái

3590S-502 Biến Trở 5K 2W

3590S-202 Biến Trở 2K 2W

2K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 20 Cái

3590S-202 Biến Trở 2K 2W

3590S-102 Biến Trở 1K 2W

1K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

49,000 đ/Cái

Còn: 23 Cái

3590S-102 Biến Trở 1K 2W
Thegioiic live support