Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Biến Trở 2W 3590S (8)

List product List gallery

Núm Vặn Biến Trở 3590S

Ốc lục giác và cây lục giác đi kèm

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

Núm Vặn Biến Trở 3590S

3590S-104 Biến Trở 100K 2W

100K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

3590S-104 Biến Trở 100K 2W

3590S-503 Biến Trở 50K 2W

50K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

3590S-503 Biến Trở 50K 2W

3590S-203 Biến Trở 20K 2W

20K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

3590S-203 Biến Trở 20K 2W

3590S-103 Biến Trở 10K 2W

10K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

3590S-103 Biến Trở 10K 2W

3590S-502 Biến Trở 5K 2W

5K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

3590S-502 Biến Trở 5K 2W

3590S-202 Biến Trở 2K 2W

2K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

3590S-202 Biến Trở 2K 2W

3590S-102 Biến Trở 1K 2W

1K Ohm 2W, trục vặn 6x21mm

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

3590S-102 Biến Trở 1K 2W
Live support