Biến Trở 1W WH5-1A (14)

List product List gallery

WH5-105 Biến Trở 1M Ohm 1W 5%

1M OHM 1W, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hết hàng

WH5-105 Biến Trở 1M Ohm 1W 5%

WH5-223 Biến Trở 22K Ohm 1W 5%

22K OHM 1W, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 76 Cái

WH5-223 Biến Trở 22K Ohm 1W 5%

WH5-224 Biến Trở 220K Ohm 1W 5%

220K OHM 1W, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 92 Cái

WH5-224 Biến Trở 220K Ohm 1W 5%

WH5-104 Biến Trở 100K Ohm 1W 5%

100K OHM 1W, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 90 Cái

WH5-104 Biến Trở 100K Ohm 1W 5%

WH5-473 Biến Trở 47K Ohm 1W 5%

47K OHM 1W, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 63 Cái

WH5-473 Biến Trở 47K Ohm 1W 5%

WH5-474 Biến Trở 470K Ohm 1W 5%

470K OHM 1W, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

WH5-474 Biến Trở 470K Ohm 1W 5%

WH5-103 Biến Trở 10K Ohm 1W 5%

10K OHM 1W, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

WH5-103 Biến Trở 10K Ohm 1W 5%

WH5-682 Biến Trở 6.8K Ohm 1W 5%

6.8K OHM 1W, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

WH5-682 Biến Trở 6.8K Ohm 1W 5%

WH5-472 Biến Trở 4.7K Ohm 1W 5%

4.7K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 96 Cái

WH5-472 Biến Trở 4.7K Ohm 1W 5%

WH5-222 Biến Trở 2.2K Ohm 1W 5%

2.2K OHM 1W, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 63 Cái

WH5-222 Biến Trở 2.2K Ohm 1W 5%

WH5-102 Biến Trở 1K Ohm 1W 5%

1K OHM 1W, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 91 Cái

WH5-102 Biến Trở 1K Ohm 1W 5%

WH5-681 Biến Trở 680 Ohm 1W 5%

680 OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hết hàng

WH5-681 Biến Trở 680 Ohm 1W 5%

WH5-561 Biến Trở 560 Ohm 1W 5%

560 OHM 1W, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hết hàng

WH5-561 Biến Trở 560 Ohm 1W 5%

WH5-471 Biến Trở 470K Ohm 1W 5%

470 OHM 1W, 5%, nhiều vòng
OEM

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

WH5-471 Biến Trở 470K Ohm 1W 5%
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký