Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
LY4NJ-DC24V Relay 24VDC
Relay 24VDC, 10A 30VDC 10A 250VAC, 14 chân
0 đ/Cái
MY2N-GS-AC220 Relay 220VAC
Relay 220VAC, 5A 30VDC 5A 250VAC, 8 chân
87,000 đ/Cái
MY2N-GS-DC24 Relay 24VDC
Relay 24VDC, 5A 30VDC 5A 250VAC, 8 chân
87,000 đ/Cái
MY2NJ-DC12 Relay 12VDC
Relay 12VDC 8 chân, 5A 30VDC 5A 250VAC
30,000 đ/Cái
G3NA-D210B-DC5-24 Relay
SSR RELAY SPST-NO 10A 4-220V
740,000 đ/Cái
MY4N-GS-AC220 Relay 220VAC
Relay 220VDC 3A, 14 chân
100,000 đ/Cái
G6B-1174P-FD-US-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURPOSE SPST 8A 24V, 4Pins
48,000 đ/Cái
G6D-F4B-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURP SPST X 4 3A 24V
512,000 đ/Cái

Biến Trở 1W WH5-1A (14)

List product List gallery

Biến Trở 1M Ohm WH5 1W

1M OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 1M Ohm WH5 1W

Biến Trở 22K OHM WH5 1W

22K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Còn: 96 Cái

Biến Trở 22K OHM WH5 1W

Biến Trở 220K OHM WH5 1W

220K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 220K OHM WH5 1W

Biến Trở 100K OHM WH5 1W

00K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Còn: 100 Cái

Biến Trở 100K OHM WH5 1W

Biến Trở 47K OHM WH5 1W

47K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Còn: 96 Cái

Biến Trở 47K OHM WH5 1W

WH5-1A-223

22K OHM 1W, 5%, multi-circle precision wire-wound potentiometer

9,000 đ/Cái

Hết hàng

WH5-1A-223

Biến Trở 10K OHM WH5 1W

10K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Còn: 73 Cái

Biến Trở 10K OHM WH5 1W

Biến Trở 6.8K OHM WH5 1W

6.8K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 6.8K OHM WH5 1W

Biến Trở 4.7K OHM WH5 1W

4.7K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Còn: 6 Cái

Biến Trở 4.7K OHM WH5 1W

Biến Trở 2.2K OHM WH5 1W

2.2K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Còn: 68 Cái

Biến Trở 2.2K OHM WH5 1W

Biến Trở 1K OHM WH5 1W

1K OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Còn: 100 Cái

Biến Trở 1K OHM WH5 1W

Biến Trở 680 OHM WH5 1W

680 OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 680 OHM WH5 1W

Biến Trở 560 OHM WH5 1W

560 OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 560 OHM WH5 1W

Biến Trở 470 OHM WH5 1W

470 OHM 1W 1A, 5%, nhiều vòng

9,000 đ/Cái

Hết hàng

Biến Trở 470 OHM WH5 1W
Thegioiic live support