Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

Biến Trở 0.25W R09 (13)

List product List gallery

RH09D-104 Biến Trở Đôi 100K

100K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-104 Biến Trở Đôi 100K

RH09D-503 Biến Trở Đôi 50K

50K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-503 Biến Trở Đôi 50K

RH09D-103 Biến Trở Đôi 10K

10K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-103 Biến Trở Đôi 10K

RH09D-502 Biến Trở Đôi 5K

5K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-502 Biến Trở Đôi 5K

RH09S-502 Biến Trở Đơn 5K

5K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W

4,300 đ/Cái

Còn: 194 Cái

RH09S-502 Biến Trở Đơn 5K

RV09S-104 Biến Trở Đơn 100K

100K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Còn: 246 Cái

RV09S-104 Biến Trở Đơn 100K

RV09S-503 Biến Trở Đơn 50K

50K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Còn: 543 Cái

RV09S-503 Biến Trở Đơn  50K

RV09S-103 Biến Trở Đơn 10K

10K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Còn: 79 Cái

RV09S-103 Biến Trở Đơn 10K

RV09S-502 Biến Trở Đơn 5K

5K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Còn: 531 Cái

RV09S-502 Biến Trở Đơn 5K

RV09S-102 Biến Trở Đơn 1K

1K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Hết hàng

RV09S-102 Biến Trở Đơn 1K

RH09S-103 Biến Trở Đơn 10K

10K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W

4,300 đ/Cái

Còn: 170 Cái

RH09S-103 Biến Trở Đơn 10K

RH09S-203 Biến Trở Đơn 20K

20K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W

4,300 đ/Cái

Còn: 193 Cái

RH09S-203 Biến Trở Đơn 20K

RH09S-503 Biến Trở Đơn 50K

50K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W

4,300 đ/Cái

Còn: 192 Cái

RH09S-503 Biến Trở Đơn 50K
Thegioiic live support