Biến Trở 0.25W R09 (13)

List product List gallery

RH09D-104 Biến Trở Đôi 100K

100K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins
OEM

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-104 Biến Trở Đôi 100K

RH09D-503 Biến Trở Đôi 50K

50K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins
OEM

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-503 Biến Trở Đôi 50K

RH09D-103 Biến Trở Đôi 10K

10K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins
OEM

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-103 Biến Trở Đôi 10K

RH09D-502 Biến Trở Đôi 5K

5K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins
OEM

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-502 Biến Trở Đôi 5K

RH09S-502 Biến Trở Đơn 5K Chỉnh Ngang

5K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W
OEM

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 164 Cái

RH09S-502 Biến Trở Đơn 5K Chỉnh Ngang

RV09S-104 Biến Trở Đơn 100K Chỉnh Top

100K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W
OEM

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 666 Cái

RV09S-104 Biến Trở Đơn 100K Chỉnh Top

RV09S-503 Biến Trở Đơn 50K Chỉnh Top

50K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W
OEM

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 459 Cái

RV09S-503 Biến Trở Đơn  50K Chỉnh Top

RV09S-103 Biến Trở Đơn 10K Chỉnh Top

10K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W
OEM

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 396 Cái

RV09S-103 Biến Trở Đơn 10K Chỉnh Top

RV09S-502 Biến Trở Đơn 5K Chỉnh Top

5K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W
OEM

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 425 Cái

RV09S-502 Biến Trở Đơn 5K Chỉnh Top

RV09S-102 Biến Trở Đơn 1K Chỉnh Top

1K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W
OEM

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 377 Cái

RV09S-102 Biến Trở Đơn 1K Chỉnh Top

RH09S-103 Biến Trở Đơn 10K Chỉnh Ngang

10K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W
OEM

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 191 Cái

RH09S-103 Biến Trở Đơn 10K Chỉnh Ngang

RH09S-203 Biến Trở Đơn 20K Chỉnh Ngang

20K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W
OEM

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 172 Cái

RH09S-203 Biến Trở Đơn 20K Chỉnh Ngang

RH09S-503 Biến Trở Đơn 50K Chỉnh Ngang

50K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W
OEM

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 75 Cái

RH09S-503 Biến Trở Đơn 50K Chỉnh Ngang
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký