Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Biến Trở 0.25W R09 (13)

List product List gallery

RH09D-104 Biến Trở Đôi 100K

100K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-104 Biến Trở Đôi 100K

RH09D-503 Biến Trở Đôi 50K

50K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-503 Biến Trở Đôi 50K

RH09D-103 Biến Trở Đôi 10K

10K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-103 Biến Trở Đôi 10K

RH09D-502 Biến Trở Đôi 5K

5K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W, 6Pins

4,900 đ/Cái

Hết hàng

RH09D-502 Biến Trở Đôi 5K

RH09S-502 Biến Trở Đơn 5K

5K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 174 Cái

RH09S-502 Biến Trở Đơn 5K

RV09S-104 Biến Trở Đơn 100K

100K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 176 Cái

RV09S-104 Biến Trở Đơn 100K

RV09S-503 Biến Trở Đơn 50K

50K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 473 Cái

RV09S-503 Biến Trở Đơn  50K

RV09S-103 Biến Trở Đơn 10K

10K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 345 Cái

RV09S-103 Biến Trở Đơn 10K

RV09S-502 Biến Trở Đơn 5K

5K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 525 Cái

RV09S-502 Biến Trở Đơn 5K

RV09S-102 Biến Trở Đơn 1K

1K Ohm, núm vặn 12.5mm, 5%, 0.25W

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 395 Cái

RV09S-102 Biến Trở Đơn 1K

RH09S-103 Biến Trở Đơn 10K

10K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 129 Cái

RH09S-103 Biến Trở Đơn 10K

RH09S-203 Biến Trở Đơn 20K

20K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 192 Cái

RH09S-203 Biến Trở Đơn 20K

RH09S-503 Biến Trở Đơn 50K

50K Ohm, Núm vặn dài 25mm, 5%, 0.25W

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 182 Cái

RH09S-503 Biến Trở Đơn 50K
Live support