Barrier Terminal Blocks (43)

List product List gallery

2P-KF49-9.5

Khoảng cách chân: 9.5mm, Poles: 2P, 300V/25A

1,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF49-9.5

KF1000-8 Chân

Khoảng cách chân: 10.0mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

5,700 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-8 Chân

KF1000-7 Chân

Khoảng cách chân: 10.0mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

5,500 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-7 Chân

KF1000-6 Chân

Khoảng cách chân: 10.0mm; 6 Poles 6 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

5,200 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-6 Chân

KF1000-5 Chân

Khoảng cách chân: 10.0mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

4,800 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-5 Chân

KF1000-4 Chân

Khoảng cách chân: 10.0mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

4,300 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-4 Chân

KF1000-3 Chân

Khoảng cách chân: 10.0mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

3,400 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-3 Chân

KF1000-2 Chân

Khoảng cách chân: 10.0mm; 2 Poles 2 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

1,900 đ/Cái

Hết hàng

KF1000-2 Chân

HB762-10 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

6,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-10 Chân

HB762-9 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 9 Poles 9 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

5,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-9 Chân

HB762-8 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

5,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-8 Chân

HB762-7 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

4,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-7 Chân

HB762-6 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 6 Poles 6 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

4,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-6 Chân

HB762-5 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

3,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-5 Chân

HB762-4 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

3,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-4 Chân

HB762-3 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

2,700 đ/Cái

Hết hàng

HB762-3 Chân

HB762-2 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

2,200 đ/Cái

Hết hàng

HB762-2 Chân

KF7.62-10 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

5,500 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-10 Chân

KF7.62-9 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 9 Poles 9 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

5,000 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-9 Chân

KF7.62-8 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

4,500 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-8 Chân

KF7.62-7 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

4,000 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-7 Chân

KF7.62-6 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 6 Poles 6 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 459 Cái

KF7.62-6 Chân

KF7.62-5 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A

3,000 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-5 Chân

KF7.62-4 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 4 cực; 450V 24A, màu đen

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 1018 Cái

KF7.62-4 Chân

KF7.62-3 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 2 cực; 450V 24A, màu đen

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 1627 Cái

KF7.62-3 Chân

KF7.62-2 Chân

Khoảng cách chân: 7.62mm; 2 cực; 450V 24A, màu đen

1,400 đ/Cái

Hết hàng

KF7.62-2 Chân

KF55C-10P

Khoảng cách chân: 10mm; 10 Poles 10 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

9,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-10P

KF55C-8P

Khoảng cách chân: 10mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

8,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-8P

KF55C-7P

Khoảng cách chân: 10mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

7,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-7P

KF55C-5P

Khoảng cách chân: 10mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

5,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-5P

KF55C-4P

Khoảng cách chân: 10mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

4,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-4P

KF55C-3P

Khoảng cách chân: 10mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

3,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-3P

KF55C-2 Chân

Khoảng cách chân: 10mm; 2 Poles 2 Pins; Rated Voltage/Current: 750V/32A

2,000 đ/Cái

Hết hàng

KF55C-2 Chân

HB9500-2 Chân

Khoảng cách chân: 9.5mm, Poles 2P, 300V/25A

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 388 Cái

HB9500-2 Chân

HB9500-3 Chân

Khoảng cách chân: 9.5mm, Poles 3P, 300V/25A

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 1592 Cái

HB9500-3 Chân

HB9500-4 Chân

Khoảng cách chân: 9.5mm, Poles 4P, 300V/25A

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 790 Cái

HB9500-4 Chân

HB9500-5 Chân

Khoảng cách chân: 9.5mm, Poles 5P, 300V/25A

5,300 đ/Cái

Hàng còn: 378 Cái

HB9500-5 Chân

HB9500-6 Chân

Khoảng cách chân: 9.5mm, Poles 6P, 300V/25A

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 220 Cái

HB9500-6 Chân

HB9500-7 Chân

Khoảng cách chân: 9.5mm, Poles 7P, 300V/25A

7,300 đ/Cái

Hàng còn: 700 Cái

HB9500-7 Chân

HB9500-8 Chân

Khoảng cách chân: 9.5mm, Poles 8P, 300V/25A

8,300 đ/Cái

Hàng còn: 652 Cái

HB9500-8 Chân
Chat