Phone (28)3896.8699 | 0972924961

Bánh Răng, Dây Đai, Gối Đỡ (146)

List product List gallery

Ròng Rọc Không Răng 2GT16 Rãnh 6.5mm Trục 3mm

Lỗ trục: 3mm, rãnh dây đai: 6.5mm

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

Ròng Rọc Không Răng 2GT16 Rãnh 6.5mm Trục 3mm

XL80 Bánh Răng 80 Răng

80 răng, rãnh 11mm, dây belt: XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

180,000 đ/Cái

Hết hàng

XL80 Bánh Răng 80 Răng

XL75 Bánh Răng 75 Răng

75 răng, rãnh 11mm, dây belt: XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

170,000 đ/Cái

Hết hàng

XL75 Bánh Răng 75 Răng

XL70 Bánh Răng 70 Răng

70 răng, rãnh 11mm, dây belt: XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

160,000 đ/Cái

Hết hàng

XL70 Bánh Răng 70 Răng

XL65 Bánh Răng 65 Răng

65 răng, rãnh 11mm, dây belt: XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

149,000 đ/Cái

Hết hàng

XL65 Bánh Răng 65 Răng

Bánh Răng 5M30-BF 30 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: M4x2

75,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 5M30-BF 30 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bánh Răng 5M25-BF 25 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: M4x2

71,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 5M25-BF 25 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bánh Răng 5M20-BF 20 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: M4x2

68,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 5M20-BF 20 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bánh Răng 5M16-BF 16 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: M4x2

64,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 5M16-BF 16 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bánh Răng 5M10-BF 10 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: M4x2

56,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 5M10-BF 10 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bánh Răng 2GT 35 Răng

35 răng, rãnh 2.0mm, ốc M4x2

106,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 2GT 35 Răng

Bánh Răng 2GT 30 Răng

30 răng, rãnh 2.0mm, ốc M4x2

34,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 2GT 30 Răng

Bánh Răng 2GT 25 Răng

25 răng, rãnh 2.0mm, ốc M4x2

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 2GT 25 Răng

Bánh Răng 2GT 24 Răng

24 răng, rãnh 6.5mm, ốc M4x2

23,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 2GT 24 Răng

XL80 Bánh Răng 80 Răng

80 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

393,000 đ/Cái

Hết hàng

XL80 Bánh Răng 80 Răng

XL75 Bánh Răng 75 Răng

75 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

366,000 đ/Cái

Hết hàng

XL75 Bánh Răng 75 Răng

XL70 Bánh Răng 70 Răng

70 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

339,000 đ/Cái

Hết hàng

XL70 Bánh Răng 70 Răng

XL65 Bánh Răng 65 Răng

65 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

312,000 đ/Cái

Hết hàng

XL65 Bánh Răng 65 Răng

XL60 Bánh Răng 60 Răng

60 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

285,000 đ/Cái

Hết hàng

XL60 Bánh Răng 60 Răng

XL55 Bánh Răng 55 Răng

55 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

258,000 đ/Cái

Hết hàng

XL55 Bánh Răng 55 Răng

XL50 Bánh Răng 50 Răng

50 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

231,000 đ/Cái

Hết hàng

XL50 Bánh Răng 50 Răng

XL45 Bánh Răng 45 Răng

45 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

204,000 đ/Cái

Hết hàng

XL45 Bánh Răng 45 Răng

Bánh Răng 5M12-BF 12 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

Bước răng: 5mm, rãnh: 16mm, ốc: M4x2

60,000 đ/Cái

Hết hàng

Bánh Răng 5M12-BF 12 Răng Rãnh 16 Bước 5mm

XL35 Bánh Răng 35 Răng

35 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

150,000 đ/Cái

Hết hàng

XL35 Bánh Răng 35 Răng

XL30 Bánh Răng 30 Răng

30 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

123,000 đ/Cái

Hết hàng

XL30 Bánh Răng 30 Răng

XL25 Bánh Răng 25 Răng

25 răng, rãnh: 11mm, Belt XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

96,000 đ/Cái

Hết hàng

XL25 Bánh Răng 25 Răng

SK35 Gối Đỡ Trục 35mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=35MM

70,000 đ/Cái

Hết hàng

SK35 Gối Đỡ Trục 35mm

SK30 Gối Đỡ Trục 30mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=30MM

60,000 đ/Cái

Hết hàng

SK30 Gối Đỡ Trục 30mm

SK25 Gối Đỡ Trục 25mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=25MM

50,000 đ/Cái

Hết hàng

SK25 Gối Đỡ Trục 25mm

SK20 Gối Đỡ Trục 20mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=20MM

40,000 đ/Cái

Hết hàng

SK20 Gối Đỡ Trục 20mm

SK16 Gối Đỡ Trục 16mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=16MM

32,000 đ/Cái

Hết hàng

SK16 Gối Đỡ Trục 16mm

SK10 Gối Đỡ Trục 10mm

Gối đỡ dọc, lỗ trục D=10MM

20,000 đ/Cái

Hết hàng

SK10 Gối Đỡ Trục 10mm

KFL006 Gối Đỡ Trục 30mm

Đường kính trong lỗ trục D=30mm, mạ kẽm

84,000 đ/Cái

Hết hàng

KFL006 Gối Đỡ Trục 30mm

KFL005 Gối Đỡ Trục 25mm

Đường kính trong lỗ trục D=25mm, mạ kẽm

59,000 đ/Cái

Hết hàng

KFL005 Gối Đỡ Trục 25mm

KP006 Gối Đỡ Trục 30mm

Đường kính trong lỗ trục D=30mm, mạ kẽm

95,000 đ/Cái

Hết hàng

KP006 Gối Đỡ Trục 30mm

KP005 Gối Đỡ Trục 25mm

Đường kính trong lỗ trục D=25mm, mạ kẽm

69,000 đ/Cái

Hết hàng

KP005 Gối Đỡ Trục 25mm

KP004 Gối Đỡ Trục 20mm

Đường kính trong lỗ trục D=20mm, mạ kẽm

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

KP004 Gối Đỡ Trục 20mm

XL20 Bánh Răng 20 Răng

20 răng, rãnh 11mm, dây belt: XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

XL20 Bánh Răng 20 Răng

XL40 Bánh Răng Trục 17mm

40 răng, rãnh 11mm, dây belt: XL, Pitch: 5.08, ốc M4x2

130,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

XL40 Bánh Răng Trục 17mm

SK12 Gối Đỡ Trục 12mm

Gối đỡ dọc, D=12MM

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 87 Cái

SK12 Gối Đỡ Trục 12mm
Live support