AVR, Xmega AVR MCUs (63)

List product List gallery

ATTINY25-20SSU

IC MCU 8BIT 2KB FLASH 8SOIC
Microchip

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 158 Cái

ATTINY25-20SSU

ATMEGA64A-AU

IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64TQFP
Microchip

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

ATMEGA64A-AU

ATTINY13A-PU

IC MCU 8BIT 1KB FLASH 8DIP
Microchip

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

ATTINY13A-PU

ATTINY24A-SSU

IC MCU 8BIT 2KB FLASH 14SOIC
Microchip

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 72 Cái

ATTINY24A-SSU

ATTINY44A-SSU

IC MCU 8BIT 4KB FLASH 14SOIC
Microchip

27,000 đ/Cái

Hết hàng

ATTINY44A-SSU

ATTINY2313A-SU

IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20SOIC
Microchip

24,000 đ/Cái

Hết hàng

ATTINY2313A-SU

ATTINY2313A-PU

IC MCU 8BIT 2KB FLASH 20DIP
Microchip

27,000 đ/Cái

Hết hàng

ATTINY2313A-PU

ATMEGA8515L-8AU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 44TQFP
Microchip

65,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8515L-8AU

ATMEGA8535L-8PU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 40DIP
Microchip

65,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8535L-8PU

ATMEGA8535L-8AU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 44TQFP
Microchip

33,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8535L-8AU

ATMEGA48PA-AU

IC MCU 8BIT 4KB FLASH 32TQFP
Microchip

25,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA48PA-AU

ATMEGA48PA-PU

IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28DIP
Microchip

33,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA48PA-PU

ATMEGA168PA-PU

IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28DIP
Microchip

118,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA168PA-PU

ATMEGA32L-8PU

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 40DIP
Microchip

92,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA32L-8PU

ATMEGA32L-8AU

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP
Microchip

62,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA32L-8AU

ATMEGA128L-8AU

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP
Microchip

92,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA128L-8AU

ATMEGA64L-8AU

IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64TQFP
Microchip

88,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA64L-8AU

ATMEGA8535-16PU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 40DIP
Microchip

86,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8535-16PU

ATMEGA8515L-8PU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 40DIP
Microchip

85,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8515L-8PU

ATtiny85-20SU

8-bit Microcontrollers - MCU AVR 8K FLSH 512B EE 512B SRAM ADC 5V
Microchip

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

ATtiny85-20SU

ATtiny85-20PU

8-bit Microcontrollers - MCU 8kB Flash 0.512kB EEPROM
Microchip

32,000 đ/Cái

Hết hàng

ATtiny85-20PU

ATMEGA1284P-AU

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 44TQFP
Microchip

95,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

ATMEGA1284P-AU

ATmega168-20AU

8-bit Microcontrollers - MCU 16kB Flash 0.5kB EEPROM 23 I/O Pins
Microchip

75,000 đ/Cái

Hết hàng

ATmega168-20AU

ATTINY13A-SSU

AVR ATtiny Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 1KB (512 x 16) FLASH 8-SOIC
Microchip

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 167 Cái

ATTINY13A-SSU

ATMEGA8515-16AU

8-bit Microcontrollers - MCU 8kB Flash 0.5kB EEPROM 35 I/O Pins
Microchip

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 55 Cái

ATMEGA8515-16AU

ATMEGA88PA-AU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32TQFP
Microchip

32,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

ATMEGA88PA-AU

ATMEGA328P-MU

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32QFN
Microchip

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

ATMEGA328P-MU

ATMEGA328P-PU

IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28DIP
Microchip

38,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA328P-PU

ATMEGA88A-AU

IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32TQFP
Microchip

25,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA88A-AU

ATMEGA128A-AU

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP
Microchip

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 59 Cái

ATMEGA128A-AU

ATXMEGA256A3-AU

IC MCU 8BIT 256KB FLASH 64TQFP
Microchip

230,000 đ/Cái

Hết hàng

ATXMEGA256A3-AU

ATXMEGA128A1-AU

IC MCU 8BIT 128KB FLASH 100TQFP
Microchip

189,000 đ/Cái

Hết hàng

ATXMEGA128A1-AU

ATXMEGA64A3-AU

IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64TQFP
Microchip

119,000 đ/Cái

Hết hàng

ATXMEGA64A3-AU

ATMEGA16U2-MU

MCU AVR 16K FLASH USB 32VQFN
Microchip

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

ATMEGA16U2-MU

ATMEGA32U4-AU

MCU AVR 32K FLASH 16MHZ 44-TQFP
Microchip

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

ATMEGA32U4-AU

ATMEGA328P-AU

MCU AVR 32K FLASH 32TQFP
Atmel

36,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

ATMEGA328P-AU

ATMEGA8L-8PU

IC AVR MCU 8K 8MHZ 3V 28DIP
Microchip

28,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8L-8PU

ATMEGA16A-AU

MCU AVR 16K FLASH 16MHZ 44-TQFP
Microchip

44,000 đ/Cái

Hàng còn: 59 Cái

ATMEGA16A-AU

ATMEGA8-16AU

IC AVR MCU 8K 16MHZ 5V 32TQFP
Microchip

26,000 đ/Cái

Hết hàng

ATMEGA8-16AU

ATMEGA8A-AU

MCU AVR 8K FLASH 16MHZ 32-TQFP
Microchip

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 244 Cái

ATMEGA8A-AU
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký