Phone (28)3896.8699 | 0972924961

8inch LCD (1)

List product List gallery

AA084VC03 LCD 8.4inch Chuẩn Công Nghiệp

640*480 Industrial LCD screen

990,000 đ/Cái

Hết hàng

AA084VC03 LCD 8.4inch Chuẩn Công Nghiệp
Live support