50-59W (21)

List product List gallery

Điện Trở Vỏ Nhôm 100 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 100 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Điện Trở Vỏ Nhôm 100 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 5 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 5 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

Điện Trở Vỏ Nhôm 5 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 20K Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 20K Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Điện Trở Vỏ Nhôm 20K Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 10K Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 10K Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Điện Trở Vỏ Nhôm 10K Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 3.3K Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 3.3K Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Điện Trở Vỏ Nhôm 3.3K Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 10 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 10 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

Điện Trở Vỏ Nhôm 10 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 4.7 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 4.7 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 38 Cái

Điện Trở Vỏ Nhôm 4.7 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 3 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 3 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 18 Cái

Điện Trở Vỏ Nhôm 3 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 2 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 2 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Điện Trở Vỏ Nhôm 2 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 3.3 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 3.3 Ohm 50W 5%, size 50x29x1
OEM

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 3.3 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 2.2 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 2.2 Ohm 50W 5%, size 50x29x1
OEM

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 2.2 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 1.8 Ohm 50W 5%

Điện Trởl Wirewound 1.8 Ohm 50W 5%, size 50x29x15
OEM

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 1.8 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.68 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 0.68 Ohm 50W 5%, size 50x29x15
OEM

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.68 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm0.39 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 0.39 Ohm 50W 5%, size 50x29x15
OEM

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm0.39 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.47 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 0.47 Ohm 50W 5%, size 50x29x15
OEM

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.47 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.33 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 0.33 Ohm 50W 5%, size 50x29x15
OEM

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.33 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.22 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 0.22 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.22 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.15 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 0.15 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.15 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.1 Ohm 50W 5%

Điện trở wirewound 0.1 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

25,000 đ/Cái

Hết hàng

Điện Trở Vỏ Nhôm 0.1 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 1.5 Ohm 50W 5%

Điện trở wirewound 1.5 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Điện Trở Vỏ Nhôm 1.5 Ohm 50W 5%

Điện Trở Vỏ Nhôm 1 Ohm 50W 5%

Điện Trở Wirewound 1 Ohm 50W 5%, size 50x29x15mm
OEM

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

Điện Trở Vỏ Nhôm 1 Ohm 50W 5%
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký