5.83inch (3)

List product List gallery

LCD 5.83inch E-Ink Vàng Đen Trắng

Nguồn: 3.3 - 5.0VDC, giao tiếp SPI, màu hiển thị: vàng, đen, trắng, 600x448

1,268,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 5.83inch E-Ink Vàng Đen Trắng

LCD 5.83inch E-Ink Đỏ Đen Trắng

Nguồn: 3.3 - 5.0VDC, giao tiếp SPI, màu hiển thị: đỏ, đen, trắng, 600x448

1,268,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 5.83inch E-Ink Đỏ Đen Trắng

LCD 5.83inch E-Ink Đen Trắng

Nguồn: 3.3 - 5.0VDC, giao tiếp SPI, màu hiển thị: đen, trắng, 600x448

1,774,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 5.83inch E-Ink Đen Trắng
Chat