Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
MY2NJ-DC12 Relay 12VDC
Relay 12VDC 8 chân, 5A 30VDC 5A 250VAC
0 đ/Cái
G3NA-D210B-DC5-24 Relay
SSR RELAY SPST-NO 10A 4-220V
740,000 đ/Cái
MY4N-GS-AC220 Relay 220VAC
Relay 220VDC 3A, 14 chân
100,000 đ/Cái
G6B-1174P-FD-US-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURPOSE SPST 8A 24V, 4Pins
48,000 đ/Cái
G6D-F4B-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURP SPST X 4 3A 24V
512,000 đ/Cái
G6B-4BND-DC24 Relay 24VDC
RELAY GEN PURP SPST X 4 5A 24V
552,000 đ/Cái
EE-SY672 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 1MM-5MM SOLDER
152,000 đ/Cái
EE-SY671 Cảm Biến Quang
SENS OPTO REFL 1MM-5MM SOLDER
152,000 đ/Cái

5.08mm Terminal Plug-in Hàn PCB (36)

List product List gallery

8P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 8Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

11,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 8Pin 5.08

7P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 7Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

10,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 7Pin 5.08

6P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 6Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

9,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 6Pin 5.08

5P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 5Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 5Pin 5.08

4P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 4Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

7,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 4Pin 5.08

3P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 3Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

6,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 3Pin 5.08

2P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

5,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF142V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 5.08

8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

11,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 5.08

7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

10,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 5.08

6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

9,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 5.08

5P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 5.08

4P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

7,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 5.08

3P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

6,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 5.08

2P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 2Pin 5.08

250V 10A, pitch 5.08mm chân thẳng, 22-14AWG

5,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF142R Terminal Block Nằm Ngang 2Pin 5.08

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 12P-5.08-TB1-L, 12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

13,500 đ/Cái

Còn: 100 Cái

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 2P-5.81-TB1-V, 2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

3,000 đ/Cái

Còn: 5773 Cái

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 3P-5.08-TB1-V, 3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

4,000 đ/Cái

Còn: 2752 Cái

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 4P-5.08-TB1-V, 4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

5,500 đ/Cái

Còn: 2450 Cái

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 5P-5.08-TB1-V, 5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

6,500 đ/Cái

Còn: 2041 Cái

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 6P-5.08-TB1-V, 6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

7,500 đ/Cái

Còn: 1204 Cái

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 7P-5.08-TB1-V, 7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

8,500 đ/Cái

Còn: 1408 Cái

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 8P-5.08-TB1-V, 8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

9,500 đ/Cái

Còn: 4986 Cái

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 9P-5.08-TB1-V, 9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

10,500 đ/Cái

Còn: 1266 Cái

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 10P-5.08-TB1-V, 10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

12,500 đ/Cái

Còn: 1071 Cái

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Thẳng

P/N: 12P-5.08-TB1-V, 12pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

13,500 đ/Cái

Còn: 445 Cái

Terminal Block 12Pin 5.08 Chân Thẳng

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 2P-5.08-TB1-L, 2pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

3,000 đ/Cái

Còn: 1143 Cái

Terminal Block 2Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 3P-5.08-TB1-L, 3pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

4,000 đ/Cái

Còn: 1291 Cái

Terminal Block 3Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 4P-5.08-TB1-L, 4pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

5,500 đ/Cái

Còn: 1881 Cái

Terminal Block 4Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 5P-5.08-TB1-L, 5pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

6,500 đ/Cái

Còn: 1321 Cái

Terminal Block 5Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 6P-5.08-TB1-L, 6pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

7,500 đ/Cái

Còn: 1630 Cái

Terminal Block 6Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 7P-5.08-TB1-L, 7pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

8,500 đ/Cái

Còn: 1647 Cái

Terminal Block 7Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 8P-5.08-TB1-L, 8pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

9,500 đ/Cái

Còn: 1696 Cái

Terminal Block 8Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 10P-5.08-TB1-L, 10pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

12,500 đ/Cái

Còn: 542 Cái

Terminal Block 10Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 9P-5.08-TB1-L, 9pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

10,500 đ/Cái

Còn: 1344 Cái

Terminal Block 9Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 18Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 18P-5.08-TB1-L, 18pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

22,000 đ/Cái

Còn: 372 Cái

Terminal Block 18Pin 5.08 Chân Cong

Terminal Block 20Pin 5.08 Chân Cong

P/N: 20P-5.08-TB1-L, 20pin, pitch: 5.08mm, 300V, 10A

23,500 đ/Cái

Còn: 536 Cái

Terminal Block 20Pin 5.08 Chân Cong
Thegioiic live support