Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Khớp Nối Dây Điện Thoại K3
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
0 đ/Cái
Khớp Nối Dây Điện Thoại K2
Đường kính lõi dây: 0.4-0.9mm
1,500 đ/Cái
HS-T5 Khớp Nối Dây 22-16AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-16AWG 0.5-1.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T4 Khớp Nối Dây 16-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 16-14AWG 1.5-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T3 Khớp Nối Dây 12-10AWG
23A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 12-10AWG 2.5-6mm2
2,000 đ/Cái
HS-T2 Khớp Nối Dây 18-14AWG
15A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 18-14AWG 0.75-2.5mm2
2,000 đ/Cái
HS-T1 Khớp Nối Dây 22-18AWG
10A, vật liệu đồng, tiết diện dây: 22-18AWG 0.3-1.0mm2
2,000 đ/Cái
T4-104 Khớp Nối Dây
15A 250V, dây chính: 4-6mm2, dây tách: 2.5-4mm2
11,000 đ/Cái

4-PIN Through Hole Oscillators (16)

List product List gallery

MXO45-3C-4M0000

OSC 4.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Hết hàng

MXO45-3C-4M0000

MXO45-3C-7M3728

OSC 7.3728 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 16 Cái

MXO45-3C-7M3728

MXO45-3C-8M0000

OSC 8.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

MXO45-3C-8M0000

MXO45-3C-10M0000

OSC 10.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 29 Cái

MXO45-3C-10M0000

MXO45-3C-12M0000

OSC 12.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Hết hàng

MXO45-3C-12M0000

MXO45-3C-16M0000

OSC 16.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

MXO45-3C-16M0000

MXO45T-3C-20M0000

OSC 20.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 23 Cái

MXO45T-3C-20M0000

MXO45T-3C-24M0000

OSC 24.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 46 Cái

MXO45T-3C-24M0000

MXO45T-3C-25M0000

OSC 25.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 35 Cái

MXO45T-3C-25M0000

ACO-27.000MHZ-EK

OSC 27.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

ACO-27.000MHZ-EK

ECS-100A-300

OSC XO 30.000MHZ TTL PC PIN, Size: 20.86x13.2mm

15,000 đ/Cái

Còn: 39 Cái

ECS-100A-300

MXO45-3C-32M0000

OSC 32.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

MXO45-3C-32M0000

MXO45-3C-40M0000

OSC 40.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 43 Cái

MXO45-3C-40M0000

ECS-100AX-480

OSC XO 48.000MHZ TTL PC PIN, Size: 20.86x13.2mm

15,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

ECS-100AX-480

MXO45-3C-50M0000

OSC 50.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 38 Cái

MXO45-3C-50M0000

MXO45-3C-80M0000

OSC 80.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

MXO45-3C-80M0000
Thegioiic live support