4.2inch (6)

List product List gallery

LCD 4.2inch E-Ink Đen Trắng

Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp: 3-wire SPI, 4-wire SPI, màu hiển thị: đen, trắng, 400x300

492,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 4.2inch E-Ink Đen Trắng

LCD 4.2inch E-Ink Đỏ Đen Trắng

Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp: 3-wire SPI, 4-wire SPI, màu hiển thị: đỏ, đen, trắng, 400x300

610,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 4.2inch E-Ink Đỏ Đen Trắng

LCD 4.2inch E-Ink Vàng Đen Trắng

Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp: 3-wire SPI, 4-wire SPI, màu hiển thị: vàng, đen, trắng, 400x300

610,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 4.2inch E-Ink Vàng Đen Trắng

Module LCD 4.2inch E-Ink Vàng Đen Trắng

Nguồn: 3.3 - 5VDC, giao tiếp: 3-wire SPI, 4-wire SPI, màu hiển thị: vàng, đen, trắng, 400x300

845,000 đ/Cái

Hết hàng

Module LCD 4.2inch E-Ink Vàng Đen Trắng

Module LCD 4.2inch E-Ink Đen Trắng

Nguồn: 3.3 - 5VDC, giao tiếp: 3-wire SPI, 4-wire SPI, màu hiển thị: đen, trắng, 400x300

704,000 đ/Cái

Hết hàng

Module LCD 4.2inch E-Ink Đen Trắng

Module LCD 4.2inch E-Ink Đỏ Đen Trắng

Nguồn: 3.3 - 5VDC, giao tiếp: 3-wire SPI, 4-wire SPI, màu hiển thị: đỏ, đen, trắng, 400x300

845,000 đ/Cái

Hết hàng

Module LCD 4.2inch E-Ink Đỏ Đen Trắng
Chat