4.2inch (6)

List product List gallery

LCD 4.2inch E-Ink Đen Trắng

Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp: 3-wire SPI, 4-wire SPI, màu hiển thị: đen, trắng, 400x300
Waveshare

492,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

LCD 4.2inch E-Ink Đen Trắng

LCD 4.2inch E-Ink Đỏ Đen Trắng

Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp: 3-wire SPI, 4-wire SPI, màu hiển thị: đỏ, đen, trắng, 400x300
Waveshare

610,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

LCD 4.2inch E-Ink Đỏ Đen Trắng

LCD 4.2inch E-Ink Vàng Đen Trắng

Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp: 3-wire SPI, 4-wire SPI, màu hiển thị: vàng, đen, trắng, 400x300
Waveshare

610,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

LCD 4.2inch E-Ink Vàng Đen Trắng

Module LCD 4.2inch E-Ink Vàng Đen Trắng

Nguồn: 3.3 - 5VDC, giao tiếp: 3-wire SPI, 4-wire SPI, màu hiển thị: vàng, đen, trắng, 400x300
Waveshare

845,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Module LCD 4.2inch E-Ink Vàng Đen Trắng

Module LCD 4.2inch E-Ink Đen Trắng

Nguồn: 3.3 - 5VDC, giao tiếp: 3-wire SPI, 4-wire SPI, màu hiển thị: đen, trắng, 400x300
Waveshare

704,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Module LCD 4.2inch E-Ink Đen Trắng

Module LCD 4.2inch E-Ink Đỏ Đen Trắng

Nguồn: 3.3 - 5VDC, giao tiếp: 3-wire SPI, 4-wire SPI, màu hiển thị: đỏ, đen, trắng, 400x300
Waveshare

845,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Module LCD 4.2inch E-Ink Đỏ Đen Trắng
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký