320x240 Graphic LCD (3)

List product List gallery

LCD 320240 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V4

320*240 ký tự, nguồn: 5VDC, IC: RA8835

1,249,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

LCD 320240 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V4

LCD 320240 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V2

320*240 ký tự, nguồn 5VDC, IC: RA8835

1,149,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 320240 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V2

LCD 320240 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V3

320*240 ký tự, nguồn: 5VDC, IC: RA8835

1,349,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 320240 Nền Xanh Dương Chữ Trắng V3
Chat